15 квітня 2015 р. на кафедрі сучасних європейських мов доц. О.В. Рябоконь (Вінницький національний медичний університет) провів майстер-клас «У творчій лабораторії перекладача» для викладачів кафедри та здобувачів вищої освіти спеціальності «Філологія (переклад)». У центрі уваги було обговорення новітніх методик формування перекладознавчої компетенції, спрямованих на знання міжкультурних розбіжностей, що відображені в різних мовних картинах світу, володіння основними поняттями паралінгвістики з метою забезпечення адекватності усного перекладу;   

15 квітня 2015 року у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ відбулося відкриття Ресурсного центру зі сталого розвитку за підтримки спільного проекту Європейського союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ». Метою заходу є залучення активного студентства до формування світоглядних орієнтирів, прикладних знань та практичних навичок, отримання досвіду щодо сталого розвитку суспільства, участі талановитої студентської молоді у прийнятті управлінських рішень в територіальних громадах Вінниччини.