29 червня 2021 року на засіданні вченої ради інституту колективу ВТЕІ КНТЕУ в особі директора Наталії Замкової було вручено сертифікат на систему управління якістю № UA.8O050.063 QMS-21, який засвідчує функціонування в інституті документально оформленої СУЯ, орієнтованої на ефективне управління всіма процесами діяльності, які визначають якість надання послуг у сфері освітньої діяльності. Сертифікат вручила провідний інженер відділу сертифікації ДП «Вінницястандартметрологія» Людмила Хриплива.