28 серпня 2021 р. відбулось засідання вченої ради ВТЕІ КНТЕУ, на якому були затверджені документи та ухвалені відповідні рішення згідно порядку денного.

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Про затвердження звіту про роботу Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ у 2020-2021 н.р.

Ухвалено Постанову

2.

Про головні завдання діяльності Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ на 2021-2022 н.р.

Ухвалено Постанову

3.

Про обрання на посади науково-педагогічних працівників Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.

Ухвалено Постанову

4.

Про затвердження плану роботи вченої ради інституту на 2021-2022  н.р.

Ухвалено Постанову

5.

Про затвердження обсягів навчальної роботита розпису штатних одиниць за кафедрами на 2021-2022 н.р.

Ухвалено Постанову

6.

Про надання дозволу на читання лекцій та керівництво кваліфікаційними роботами науково-педагогічним працівникам, які не мають наукового ступеня.

Ухвалено Постанову

7.

Про затвердження графіків навчального процесу для здобувачів вищої освіти на 2021-2022 н.р. у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ.

Ухвалено Постанову

8.

Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін, практик.

Ухвалено Постанову

9.

Про оплату за навчання.

Ухвалено Постанову