9 вересня 2021 року представники Центру моніторингу якості освітнього процесу та інноваційного розвитку Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ брали участь у вебінарі «Система опитування стейкхолдерів у ЗВО. Аналіз результатів та прийняття рішень», який організовано в рамках проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» за сприяння Американських Рад з міжнародної освіти «ACTR/ACCELS».
Спікер заходу – Віктор Корбутяк, доцент, кандидат технічних наук, начальник відділу якості освіти Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне), експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти запропонував на розгляд методи проведення опитування та визначив можливості для покращення системи анкетування у ЗВО.
Маючи достатній досвід роботи у центрі оцінювання якості освіти, Віктор Корбутяк відзначив, що опитування зацікавлених осіб у закладі вищої освіти є важливим інструментом забезпечення якості освіти, а дані, зібрані під час опитувань, дозволяють побачити сильні та слабкі сторони у діяльності ЗВО, зрозуміти причини тих чи інших проблем та сформувати найдоцільніший для конкретного ЗВО шлях розвитку.

Гостру дискусію серед учасників вебінару викликали питання:
чому важливо проводити опитування стейкхолдерів ЗВО, і як аналіз результатів впливає на покращення якості освіти в закладі;
яким чином вдосконалювати систему анкетування;
як залучати здобувачів, науково-педагогічних працівників до створення й удосконалення анкет;
як здійснювати обробку результатів опитування та використовувати отриману інформацію для прийняття рішень.
Щиро дякуємо організаторам круглого столу – Американським Радам з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS, учасникам проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти», представникам Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне) за можливість брати участь у заході, обмін цінним досвідом практичної реалізації принципів академічної доброчесності.
Представники Центру моніторингу якості освітнього процесу та інноваційного розвитку ВТЕІ КНТЕУ скористалися новими можливостями, щоб отримати досвід та підвищити професійний рівень!