20 жовтня 2021 року кафедрою товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва в рамках Днів факультету торгівлі, маркетингу та сфери обслуговування було проведено зустріч стейкголдера з майбутніми працівниками в магазині «Якісна канцелярія» ПП «Культтовари-Вінниця».
В заході взяли участь доктор економічних наук Шарко В.В. та здобувачі вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» ВТЕІ КНТЕУ групи ПТБД-21д спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
Завідувач магазину Римська Л.В. розповіла про сучасні вимоги до фахівців сфери роздрібної торгівлі та особливості діджиталізації торговельно-технологічного процесу в магазині; акцентувала увагу на значенні в сучасних умовах товарознавства, споживних властивостей та якості товарів культурно-побутового призначення, зокрема шкільно-письмових та канцелярських.