17 січня 2022 року відбулося засідання Наукової експертної ради ВТЕІ КНТЕУ.
Голова Наукової експертної ради ВТЕІ КНТЕУ - д.філос.н., професор Замкова Н.Л.

На засіданні розглянуто та затверджено звіти з 13 кафедральних науково-дослідних робіт, що мають державний реєстраційний номер та виконання яких завершено у 2021 році.

НДР «Управлінське консультування в умовах господарювання»
держ. реєстр. № 0119U100094 (Керівник НДР: к.е.н., доц. Бондарчук Л.)

НДР «Обліково-аналітичне забезпечення в системі управління товарними операціями підприємства»
держ. реєстр. № 0119U100089 (Керівник НДР: к.е.н., доц. Кудирко О.)

НДР «Обліково-аналітичне забезпечення в системі управління оборотними активами підприємства»
держ. реєстр. № 0120U101092 (Керівник НДР: к.е.н., доц. Китайчук Т.)

НДР «Механізм фінансового забезпечення формування та реалізації соціальної політики в умовах децентралізації»
держ. реєстр. № 0118U003237 (Керівник НДР: к.е.н., доц. Гнидюк І.)

НДР «Сучасні моделі перекладу: теоретичні та прикладні аспекти»
держ. реєстр. № 0119U100087 (Керівник НДР: д.філол.н., проф. Іваницька Н.)

НДР «Інноваційні технології формування іншомовної професійної компетенції фахівців економічної сфери»
держ. реєстр. № 0119U100088 (Керівник НДР: д.філос.н., проф. Замкова Н.)

НДР «Формування асортименту та конкурентоспроможності чоловічого одягу на внутрішньому ринку»
держ. реєстр. № 0120U101120 (Керівник НДР: к.т.н., доц. Тернова А.)

НДР «Інтенсифікація процесу сушіння оліємісткої сировини»
держ. реєстр. № 0120U101127 (Керівник НДР: к.т.н. Паламарчук В.)

НДР «Інструментарій забезпечення інноваційного розвитку підприємства»
держ. реєстр. № 0120U101126 (Керівник НДР: д.е.н., доц. Шарко В.)

НДР «Маркетинг в умовах міжнародної диверсифікації бізнес-діяльності підприємства»
держ. реєстр. № 0118U003231 (Керівник НДР: д.е.н., проф. Танасійчук А.)

НДР «Маркетинг взаємодії в управлінні інноваційною діяльністю підприємства»
держ. реєстр. № 0119U100086 (Керівник НДР: к.е.н. Головчук Ю.)

НДР «Зелений туризм як фактор регіонального розвитку»
держ. реєстр. № 0119U100082 (Керівник НДР: д.і.н., проф. Чорна Н.)

НДР «Удосконалення техніко-тактичної підготовленості студентів сучасними засобами фізичного виховання»
держ. реєстр. № 0119U100083 (Керівник НДР: к.н.фіз.вих. і спорту Бондар А.)