Сьогодні ми відзначаємо День науки в Україні. Це свято, коли вшановуються наукові традиції, досягнення вчених, якими ми по праву пишаємося і на які покладаємо великі сподівання.
Рівень соціально-економічного розвитку України, її авторитет на міжнародній арені багато в чому визначаються саме науковим потенціалом. Професіоналізм українських вчених високо цінується у всьому світі.
Пишаємось науковими досягненнями науково-педагогічних працівників та студентів Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ: у 2021 році опубліковано 1321 наукову публікацію, у т. ч. 4 монографії, 28 розділів монографій, 7 навчальних посібників, 510 наукових статей (у т.ч. 37 статей у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of science) та 574 навчально-методичних розробки.
Науковці інституту взяли участь в роботі 254 конференцій, круглих столів, семінарів тощо. У 2021 році захищено 3 докторських та 5 кандидатських дисертацій, 12 науково-педагогічних працівників отримали вчене звання професора та доцента.
Активну участь в організації та проведенні наукової діяльності студентів беруть студентське наукове товариство «ВАТРА» та «Бізнес-школа». В інституті працюють 22 наукових гуртки, 8 дискусійних клубів, наукові студії. Пишаємось науковими досягненнями студентів: у 2021 році здійснено випуск 29 збірників Вісника СНТ «ВАТРА» з одноосібними статтями та тезами здобувачів освітніх ступенів «бакалавр», «магістр».
За складних умов сьогодення, науково-педагогічні працівники Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ докладають значних зусиль задля спрямування наукового потенціалу для сприяння відродженню і відбудови нашої України.
Шановні корифеї науки та їх молоді талановиті послідовники, ваша роль у відновленні післявоєнної України є однією з ключових! Я щиро бажаю вам натхнення та нових творчих успіхів, нехай складні дослідження завершуються великими відкриттями національного та світового значення, а важливість та актуальність науки в нашому повсякденному житті лише зростає!
Мирного неба, міцного здоров’я, злагоди вам та вашим близьким.

 
Директор
Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ,
депутат Вінницької обласної ради
Наталія ЗАМКОВА