10 червня 2022 року кафедрою товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва дистанційно онлайн на платформі Zoom було проведено Всеукраїнський круглий стіл на тему «Система НАССР як чинник підвищення безпечності та конкурентоспроможності продукції».
У круглому столі взяли участь 36 осіб, серед них науково-педагогічні працівники кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва; доцент, канд. техн. наук, доцент кафедри експертизи харчових продуктів Національного університету харчових технологій, м. Київ Янчик Марія; доцент, канд. техн. наук, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці Вінницького національного аграрного університету Купчук Ігор; доцент, канд. екон. наук, викладач циклової комісії (кафедри) торгівлі та маркетингу Відокремленого структурного підрозділу «Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ», м. Хмельницький Трішкіна Ніна; здобувачі вищої освіти груп ПТБД-11д, ПТБД-21д, ТКЛ-31д, ТКЛ-41д).

Було оголошено 11 доповідей:
1. Безпечність харчових продуктів та агровиробництва: законодавчі виклики.
Доповідач: Власенко Ірина, професор, д-р мед. наук, професор кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва ВТЕІ ДТЕУ.
2. GMP – спеціальна система забезпечення якості та безпечності харчової продукції, добавок і БАД.
Доповідач: Янчик Марія, доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри експертизи харчових продуктів Національного університету харчових технологій, м. Київ.
3. Етапи впровадження і принципи системи HACCP.
Доповідач: Тернова Алла, доцент, канд. техн. наук, завідувач кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва ВТЕІ ДТЕУ.
4. Європейське законодавство у галузі безпечності харчових продуктів.
Доповідач: Купчук Ігор, доцент, канд. техн. наук, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці Вінницького національного аграрного університету.
5. Аналіз вимог щодо якості та безпечності харчових продуктів у країнах Європейського Союзу та України.
Доповідач: Гирич Сергій, доцент, канд. техн. наук, доцент кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва ВТЕІ ДТЕУ.
6. Обов’язкова та рекомендована документації системи управління безпечністю харчових продуктів.
Доповідач: Трішкіна Ніна, доцент, канд. екон. наук, викладач циклової комісії (кафедри) торгівлі та маркетингу Відокремленого структурного підрозділу «Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ», м. Хмельницький.
7. Практичні аспекти впровадження системи HACCP операторами продовольчого ринку - європейський досвід.
Доповідач: Сіренко Світлана, доцент, канд. техн. наук, доцент кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва ВТЕІ ДТЕУ.
8. Впровадження системи НАССР для операторів ринку харчових продуктів.
Доповідач: Паламарчук Владислав, канд. техн. наук, доцент кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва ВТЕІ ДТЕУ.
9. Особливості впровадження системи аналізу ризиків і критичних контрольних точок на молочних підприємствах.
Доповідач: Шарко Віталій, доцент, д-р. екон. наук, доцент кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва ВТЕІ ДТЕУ.
10. Практичні аспекти впровадження систем безпеки харчової продукції.
Доповідач: Андрусенко Надія, канд. екон. наук, доцент кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва ВТЕІ ДТЕУ.
11. Міжнародні стандарти щодо контролю якості та безпечності продукції тваринництва.
Доповідач: Василишина Ольга, канд. пед. наук, асистент кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва ВТЕІ ДТЕУ.