23-24 червня 2022 року Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ проходив наглядовий аудит системи управління якістю, сертифікованої на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT). Аудит пройдено успішно, про що на заключній нараді з проведення аудиту доповіла аудитор із сертифікації систем управління якістю, провідний інженер відділу сертифікації ДП «Вінницястандартметрологія» Людмила Хриплива.