18 грудня 2014 року відбувся міжвузівський круглий стіл «Актуальні проблеми аналізу та фінансового контролю» організований кафедрою фінансового контролю і аналізу. Засідання круглого столу розпочалось із вступного слова завідувача кафедри фінансового контролю і аналізу Денисюка Олександра Миколайовича. Із доповідями на актуальну тематику з питань контролю та аналізу виступили запрошені науковці та практики: Сахнюк М.Ю. – начальник відділу інспектування закладів освіти Вінницької обласної ДФІ, Михальчишина Л.Г. – к.е.н., доцент кафедри аудиту та державного контролю ВНАУ, Бралатан В.П. – к.е.н., доцент кафедри аудиту та державного контролю ВНАУ, Тимрієнко І.Ю. – к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Вінницького фінансово-економічного університету, Юрчишена Л.Ю. – к.е.н., доцент кафедри фінансів Вінницького фінансово-економічного університету.

Окрім запрошених гостей свої доповіді представили викладачі кафедри фінансового контролю і аналізу: Разборська О.О., Даценко Г.В., Лобачева І.Ф., Крупельницька І.Г., Сегеда С.А., Коцеруба Н.В. та Патраманська Л.Ю. та студенти-магістранти: Демяненко А.В., Коваленко В.В., Король І.В., Довбня І.І., Дудник О.В., Левченко І.І., Мізернюк А., Поліхун Т., Стиренко Т., Кардінал Т.Л. Між запрошеними гостями, викладачами та студентами відбувалось жваве обговорення дискусійних питань, кожен міг висловити власне бачення шляхів вирішення тієї чи іншої проблеми теорії та практики контролю, аналізу та аудиту. Висновки за результатами обговорення та заключне слово висловив завідувач кафедри фінансового контролю і аналізу Денисюк Олександр Миколайович. Всі учасники міжвузівського круглого столу «Актуальні проблеми аналізу та фінансового контролю» залишились задоволеними та домовились про подальшу організацію подібних заходів.