VІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ТРАНСЛЯТОЛОГІЇ, ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВА ТА ТЕОРІЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ»

СЕКЦІЯ№1

Актуальні проблеми транслятології: теоретичні та практичні аспекти


СЕКЦІЯ№2

Теорія та практика технічного та художнього перекладу


СЕКЦІЯ№3

Інноваційні підходи та інформаційні технології в підготовці перекладачів


СЕКЦІЯ№4

Актуальні проблеми та перспективи підготовки перекладачів у контексті євроінтеграції


СЕКЦІЯ№5

Сучасні проблеми та перспективи досліджень германських, романських і слов’янських мов і літератур


СЕКЦІЯ№6

Актуальні проблеми дискурсознавства, комунікативної лінгвістики та міжкультурної комунікації


СЕКЦІЯ№7

Інтерактивні технології та методи навчання як засіб формування іншомовної професійної компетенції перекладача