1. Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» ВТЕІ ДТЕУ цілеспрямовано готує фахівців для роботи у фінансових установах (банківські установи, інвестиційні та страхові компанії, органи місцевого самоврядування, органи казначейської, податкової та соціальної служби) та фінансових відділів підприємств та організацій різних форм власності (представники малого та середнього бізнесу, великі бізнес-структури, сільські та міські ради, районні та обласні державні адміністрації та ін.).  Професія фінансиста є однією із найбільш престижних та високооплачуваних у світі, та вимагає системного застосування управлінських та аналітичних навичок для оцінки фінансового стану підприємств та організацій, бюджетування та прогнозування, контролю над витрачанням грошових коштів та розробки заходів з мінімізації ризиків.

2. Фінансова освіта у ВТЕІ ДТЕУ – це Ваше майбутнє, бо, опанувавши її премудрощі, Ви зможете будувати фінансовий добробут на рівні держави, фірми, організації чи установи, власного домогосподарства, зможете застосувати свої знання в Україні і за кордоном, адже володітимете знаннями та вміннями і в сфері міжнародних фінансів. Рейтинг цієї професії упродовж багатьох років залишається незмінно високим. А за умови вступу України до Європейського Союзу професійні фінансисти стануть чи не найбільш затребуваною професією.

3. Навчаючись на освітній програмі «Фінанси, банківська справа та страхування» у ВТЕІ ДТЕУ Ви отримаєте багаж знань і навичок, які формують правильне ставлення до грошей і дозволяють приймати вигідні фінансові рішення, ефективно використовувати гроші та примножувати їх, швидко досягати нових рівнів матеріального добробуту, оволодіння навичками грамотного управління ресурсами, які в результаті приведуть до створення джерел пасивного доходу, забезпечення достойного майбутнього для дітей та достойної пенсії на основі фінансової незалежності.

4. Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» у ВТЕІ ДТЕУ забезпечує отримання широкого спектру практичних навичок, які набуваються під час проходження виробничої практики в банківських та страхових установах, органах державної влади і місцевого самоврядування, місцевих фінансових управліннях, податкових службах, пенсійних фондах та органах соціального страхування, підприємствах усіх форм власності.

5. Фінансово обізнані громадяни ухвалюють відповідальні фінансові рішення і почуваються захищеними, адже піклуються про особистий фінансовий добробут і фінансову незалежність на кожному етапі життя, завчасно формують фінансову подушку безпеки на випадок криз та форс-мажорних ситуацій. Завдяки належному рівню фінансової грамотності люди приймають свідомі рішення про те, яким чином розпорядитися своїми родинними фінансами, як скористатися тими чи іншими можливостями, які надає фінансовий сектор. Все це, з одного боку, дасть можливість розвиватися банківській системі, небанківським установам, реальному сектору економіки, а з другого боку – це створюватиме можливості для зростання добробуту родин. Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» ВТЕІ ДТЕУ – прямий шлях до успіху і самодостатності!

6. Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» ВТЕІ ДТЕУ розкриває унікальні можливості вивчення фінансового ринку в усіх його проявах. І так як одним із найважливіших принципів функціонування фінансового ринку являється перерозподіл капітулу від суб’єктів у яких існують вільні фінансові ресурси до тих, у кого є необхідність в них, у вас буде можливість навчитися певним навичкам нагромаджувати капітал, а потім його розподіляти в різні фінансові активи, такі як акції, облігації, деривативи, здійснювати торгівлю на валютному ринку, а також інвестувати у швидко розвиваючийся ринок криптовалют, який для більшості людей вважається складним і не зрозумілим, але дуже привабливим та прибутковим. Знання принципів диверсифікації ризиків дасть можливість отримувати надприбутки та жити у своє задоволення.

7. Маючи диплом ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» ВТЕІ ДТЕУ можна працевлаштуватися:

    • у фінансовому секторі на посадах керівників та спеціалістів різних відділів банківських установ, страхових компаній, інвестиційних фондів, мікрофінансових організацій, представництва міжнародних фінансових організацій;
    • у корпоративному секторі на посадах фінансових директорів, головних бухгалтерів та економістів, керівників та спеціалістів фінансових і економічних підрозділів, фінансових аналітиків та економістів;
    • у державному секторі на посадах керівників та спеціалістів різних відділів у Національному банку України, Державній податковій службі, Державній аудиторській службі, Державній казначейській службі, Державній митній службі, Пенсійному фонді, фондах соціального страхування та інших позабюджетних фондах, а також органах місцевого самоврядування.

8. Фінансист – це спеціаліст, який розуміється на фінансових справах ринків, уміє аналізувати та систематизувати інформацію, складати прогнози, займатися вкладанням коштів в успішні проекти, прогнозувати ризики. В залежності від посади та обов’язків, спеціаліст з фінансів контролює обіг коштів, слідкує за фінансовою стабільністю організації. Займається аналізом господарської та фінансової ситуації на підприємстві. Для фінансиста не складе великих труднощів розробити інвестиційну програму, оцінити напрямки вкладання та використання коштів, проаналізувати поточний потік коштів. Фінансист повинен підтримувати зв’язок з різними організаціями та структурами на арені міжнародного ринку. Розуміти всі тонкощі діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Саме ці навики Ви набудете навчаючись у ВТЕІ ДТЕУ на освітній програмі «Фінанси, банківська справа та страхування».

9. Навчання на освітній програмі «Фінанси, банківська справа та страхування» у ВТЕІ ДТЕУ цікаве та багатогранне. Окрім класичних лекційних та практичних занять, активно до навчального процесу залучаються фахівці-практики фінансового сектору для проведення майстер-класів, тренінгів, конкурсів наукових робіт та семінарів. Проводяться екскурсії до фінансових установ, у яких в подальшому студенти мають можливість проходити практику та працевлаштовуватися. Свої практичні навики студенти-фінансисти також набувають та відпрацьовують під час інтерактивних ігор та міні-тренінгів, які навчають фундаментальним основам інвестування і того, як успішно управляти своїми особистими фінансами.

10. Багатство – це спосіб мислення, а не розмір банківського рахунку. Саме цей склад мислення ви зможете сформувати навчаючись на освітній програмі «Фінанси, банківська справа та страхування» у ВТЕІ ДТЕУ.