1. Навчання на ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» - це безліч реалізацій у професії. Сучасні філологи працюють перемовниками, спічрайтерами, редакторами, перекладачами, контент-менеджерами, SEO-копірайтерами, референтами іноземних прес-служб, інокореспондентами, видавцями та фахівцями з PR-комунікацій.
2. Фахове володіння англійською та німецькою мовами, вміння перекладати ними є безцінними навичками для комунікації в сьогоденному глобалізованому світі.
3. Оплата праці іноземних філологів є високою; при цьому попит на них - стабільно високий. Професія дозволяє мати гнучні умови (flexible working arrangements), а також працювати фрілансером.

4. Філолог – не просто фах, а сучасний спосіб мислення. Це здатність бачити одночасно цілісність і деталі, налагоджувати ефективну комунікацію, пізнавати інші культури, розвиваючи при цьому власну творчість та вміння критично працювати з інформацією.
5. Навчання на ОП поєднує теорію і практику. Студенти оволодівають іноземними мовами через новітні методики, працюють з інтерактивними платформами, онлайновими словниками, корпусами різножанрових текстів.

6. Навчання письмовому та послідовному перекладу відбувається на сучасних інформаційних ресурсах, із використанням CAT-інструментів.
7. До занять залучаються носії мови, фахівці-практики. Студенти долучаються до лінгвістичних та перекладацьких форумів, беруть участь у програмах студентської мобільності, удосконалюють іншомовленнєві та перекладацькі навички під час виробничих практик.

8. Навчаючись у ВТЕІ ДТЕУ, філологи можуть формувати індивідуальну освітню траєкторію, обираючи дисципліни інших галузей або ж поглиблюючи лінгвістичну, літературознавчу та перекладацьку компетентності.
9. Навчання на ОП - це унікальна можливість насолоджуватись автентичною літературою і музикою, відкриваючи для себе нові враження та емоції. Це шлях до постійного вдосконалення себе не лише як професіонала, а й як особистості.
10. Навчання на ОП – це можливість працювати на «глобалізованому філологічному фронті» задля налагодження рівноправного діалогу мов і культур із збереженням національних інтересів і цінностей.