29 серпня 2017 року відбулось засідання вченої ради ВТЕІ КНТЕУ, на якому були затверджені документи та ухвалені відповідні рішення згідно порядку денного.

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Про обрання на посади науково-педагогічних працівників Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.

 

Ухвалено Постанову

2.

Про затвердження звіту про роботу Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ у 2016-2017 н.р.

 

Ухвалено Постанову

3.

Про підготовку до 2017-2018 навчального року.

 

Ухвалено Постанову

4.

Про затвердження плану роботи вченої ради інституту на 2017-2018 н.р.

 

Ухвалено Постанову

5.

Про надання дозволу на читання лекцій та керівництво випускними кваліфікаційними проектами (роботами) здобувачів ОКР "спеціаліст" викладачам, що не мають наукового ступеня та вченого звання.

 

Ухвалено Постанову

6.

Про рейтингову оцінку діяльності науково-педагогічних працівників.

 

Ухвалено Постанову