Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету має сучасну матеріально-технічну базу. Для організації освітнього процесу інститут використовує приміщення за адресами: вул. Соборна, 87; вул.Театральна, 21; вул. Хмельницьке шоссе, 25; вул. Чорновола, 3.
Площа навчальних приміщень для проведення освітнього процесу становить 3,7 кв. м. на одного здобувача вищої освіти.
Забезпечено доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до навчальних приміщень, будівель та іншої інфраструктури, адже усі навчальні корпуси обладнані пандусами, а також навчальний корпус №4 - ліфтом.
Всі приміщення відповідають санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці.
Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, обладнанням, устаткуванням в інституті достатня для виконання освітніх програм. Комп’ютерна техніка має строк експлуатації не більше восьми років.
Значна частина аудиторій в інституті, а саме 54,5 % (при нормативі 30%), має мультимедійне обладнання.
У Вінницькому торговельно-економічному інституті працює культурно-мистецький центр, в якому діють творчі аматорські колективи: народний театр пісні «Слов’янка», народний театр сучасного танцю «Ритм серця», ансамбль народного танцю «Сяйво», інструментальний ансамбль, гурток художнього читання та декламування.
Створено всі умови для занять фізичною культурою та спортом на власній та орендованій спортивній базі: сучасний стадіон зі штучним покриттям, спортивний майданчик, легкоатлетичні доріжки, басейн та спортивний зал. Працюють спортивні секції з плавання, легкої атлетики, футболу (чоловічого та жіночого), волейболу (чоловічого та жіночого), баскетболу (чоловічого та жіночого), бадмінтону, загальної фізичної підготовки, легкої атлетики, настільного тенісу, аеробіки, боксу.
У складову соціально-побутової інфраструктури інституту також входять два пункти харчування та медичний пункт.
Вагомою складовою інформаційного забезпечення інституту є бібліотека, як науковий, інформаційно-навчальний, культурно-освітній структурний підрозділ інституту.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ має два гуртожитки, з яких один орендований. Всі здобувачі вищої освіти забезпечені гуртожитком в повному обсязі.