Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
оголошує конкурсний відбір
на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників
(наказ ВТЕІ КНТЕУ від 20.07.2021 № 150)

 • обліково - фінансовий факультет

декана (доктор, кандидат економічних наук, вчене звання професор, доцент) – 1 од.;

 • кафедра обліку та оподаткування

доцента (доктор, кандидат економічних наук, вчене звання професор, доцент), дисципліна – Бухгалтерський облік – 1 од.,
доцента (доктор, кандидат економічних наук, вчене звання професор, доцент), дисципліна – Аналіз господарської діяльності – 1 од.;

 • кафедра фінансів

професора (доктор економічних наук, вчене звання професор, доцент), дисципліна – Податкова система – 1 од.,
доцента (доктор, кандидат економічних наук, вчене звання професор, доцент), дисципліна – Фінансовий ринок – 1 од.;

 • кафедра іноземної філології та перекладу

професора (доктор педагогічних наук, вчене звання професор, доцент), дисципліна – Практичний курс другої іноземної мови – 1 од.,
доцента (доктор, кандидат філологічних наук, вчене звання професор, доцент), дисципліна – Стилістика першої іноземної мови – 1 од.,
доцента (доктор, кандидат філологічних наук, вчене звання професор, доцент), дисципліна – Українська мова за професійним спрямуванням – 1 од.,
асистента, дисципліна – Практичний курс першої іноземної мови – 1 од.;

 • кафедра менеджменту та адміністрування

завідувача кафедри (доктор, кандидат економічних наук, вчене звання професор, доцент) – 1 од.,
професора (доктор економічних наук, вчене звання професор), дисципліна – Управління інноваціями – 1 од.,
доцента (доктор економічних наук, вчене звання професор, доцент), дисципліна – Менеджмент – 1 од.,
доцента (доктор, кандидат економічних наук, вчене звання професор, доцент), дисципліна – Управління персоналом – 1 од.;

 • кафедра економіки та міжнародних відносин

завідувача кафедри (доктор економічних наук, вчене звання професор, доцент) – 1 од.,
доцента (доктор, кандидат економічних наук, вчене звання професор, доцент), дисципліна – Економічна теорія – 1 од.,
доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліна – Бізнес - планування – 1 од.,
старшого викладача (доктор філософії), дисципліна – Соціальні стандарти держав Європейського Союзу – 1 од.;

 • кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем

доцента (доктор, кандидат педагогічних наук, вчене звання професор, доцент), дисципліна – Вища та прикладна математика – 1 од.,
доцента (доктор, кандидат технічних наук, вчене звання професор, доцент), дисципліна – Web - дизайн – 1 од.;

 • кафедра права

доцента (доктор, кандидат юридичних наук, вчене звання професор, доцент), дисципліна – Трудове право – 1 од.,
доцента (доктор, кандидат юридичних наук, вчене звання професор, доцент), дисципліна – Кримінальне процесуальне право – 1 од.,
доцента (доктор, кандидат юридичних наук, вчене звання професор, доцент), дисципліна – Кримінальне право – 1 од.,
доцента (кандидат політичних наук), дисципліна – Політологія – 1 од.;

 • кафедра товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва

доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліна – Товарознавство. Харчові продукти – 1 од.;
кафедра туризму та готельно-ресторанної справи
доцента (доктор, кандидат економічних наук), дисципліна – Економіка і управління харчових виробництв – 1 од.,
старшого викладача, дисципліна – Етнічна кулінарія – 1 од.;

 • кафедра маркетингу та реклами

професора (доктор економічних наук, вчене звання професор), дисципліна – Міжнародний маркетинг – 1 од.

Вимога до претендентів: володіння сучасними інформаційно - комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

Термін подання документів – один місяць з дня опублікування оголошення.

Для участі в конкурсному відборі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників претендент подає такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнений особовий листок з обліку кадрів у письмовому вигляді;
 • анкету-резюме в друкованому та електронному вигляді;
 • копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, паспорт (завірені нотаріально або відділом кадрів ВТЕІ КНТЕУ);
 • список опублікованих наукових праць, підписаний кандидатом;
 • згоду на обробку персональних даних;
 • перспективний план діяльності науково-педагогічного працівника;
 • програму (проєкт) розвитку структурного підрозділу (кафедри, факультету) для кандидатів на посади: завідувача кафедри, декана факультету;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • довідку про проходження флюорографічного огляду (видану не пізніше 12 місяців на дату подання документів для участі у конкурсному відборі).

Документи направляються поштою або подаються особисто до загального відділу ВТЕІ КНТЕУ за адресою: кабінет 29, вул. Соборна, 87, м. Вінниця, 21050, тел. (0432) 55-04-06