Мінімальна кількість балів з конкурсних предметів для допуску до участі у конкурсі:

  • українська мова та література – 100 балів
  • другий предмет (обов’язковий) – 100 балів
  • третій предмет (на вибір) – 100 балів

Конкурсний бал для вступу на спеціальності:  281 “Публічне управління та адміністрування”, 292 "Міжнародні економічні відносини", 081 "Право" не може бути  меншим за 140 балів.

Мінімальний конкурсний бал на державне замовлення - не  менше за 125 балів.

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРАВА

Код

Спеціальність

Форма фінансування навчання

Перший предмет (обов'язковий)

Другий предмет (обов'язковий)

Третій предмет
(на вибір)

051

Економіка

Контракт

Українська мова та література

Математика

Іноземна мова або географія

Історія України

Іноземна мова або географія

Іноземна мова або математика

073

Менеджмент

Контракт

Українська мова та література

Математика

Іноземна мова або географія

Історія України

Іноземна мова або географія

081

Право

Контракт

Українська мова та література

Історія України

Іноземна мова або математика

Історія України

Іноземна мова або географія

126

Інформаційні системи та технології

Контракт

Українська мова та література

Математика

Іноземна мова або фізика

Історія України

Іноземна мова або географія

232

Соціальне забезпечення

Держзамовлення, контракт

Українська мова та література

Історія України

Географія або математика

Тільки контракт

Історія України

Іноземна мова або географія

281

Публічне управління та адміністрування

Контракт

Українська мова та література

Математика

Іноземна мова або історія України

Історія України

Іноземна мова або географія

292

Міжнародні економічні відносини

Контракт

Українська мова та література

Іноземна мова

Географія або математика

Історія України

Іноземна мова або географія

 

ФАКУЛЬТЕТ ТОРГІВЛІ, МАРКЕТИНГУ ТА СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Код

Спеціальність

Форма фінансування навчання

Перший предмет (обов'язковий)

Другий предмет (обов'язковий)

Третій предмет
(на вибір)

075

Маркетинг

Контракт

Українська мова та література

Математика

Іноземна мова або географія

Історія України

Іноземна мова або географія

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Контракт

Українська мова та література

Математика

Іноземна мова або географія

Історія України

Іноземна мова або географія

181

Харчові технології

Контракт

Українська мова та література

Математика

Хімія або біологія

Історія України

Іноземна мова або географія

241

Готельно-ресторанна справа

Контракт

Українська мова та література

Іноземна мова

Географія або математика

Історія України

Іноземна мова або географія

242

Туризм

Контракт

Українська мова та література

Іноземна мова

Географія або математика

Історія України

Іноземна мова або географія

 

ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Код

Спеціальність

Форма фінансування навчання

Перший предмет (обов'язковий)

Другий предмет (обов'язковий)

Третій предмет
(на вибір)

035

Філологія

(Германські мови та літератури (переклад включно), перша-англійська)

Контракт

Українська мова та література

Іноземна мова

Історія України або географія

071

Облік і оподаткування

Контракт

Українська мова та література

Математика

Іноземна мова або географія

Історія України

Іноземна мова або географія

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Контракт

Українська мова та література

Математика

Іноземна мова або географія

Історія України

Іноземна мова або географія