Код спеціальності

Найменування спеціальності

Освітня програма

Денна форма навчання

035

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

051

Економіка

Економіка бізнесу

Міжнародна економіка

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Фінансовий контроль та аудит

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент організацій

Логістика

075

Маркетинг

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081

Право

Право

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні технології у бізнесі

181

Харчові технології

Харчові технології

232

Соціальне забезпечення

Соціальне забезпечення

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

242

Туризм

Туризм

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

Заочна форма навчання

051

Економіка

Економіка бізнесу

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

Менеджмент організацій

075

Маркетинг

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081

Право

Право

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

242

Туризм

Туризм