Код спеціальності

Найменування спеціальності

Освітня програма

Денна форма навчання

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

Менеджмент

075

Маркетинг

Маркетинг

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні технології у бізнесі