Код спеціальності

Найменування спеціальності

Освітня програма

Денна форма навчання

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

Менеджмент

075

Маркетинг

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні технології у бізнесі