Бүгүн Mostbet букмекердик кеңсесине кошулуп, Кыргызстанда спорттук мелдештерден жана онлайн оюндарынан максималдуу ырахат жана пайда алыңыз. Бул жерден сиз спорттук иш-чаралар үчүн эң мыкты коэфициенттерди, ошондой эле ар кандай бонустарды жана акцияларды, бекер коюмдарды, бекер айлануулар жана Мостбет промо коддорун таба аласыз. Биздин веб-сайтты колдонуу оңой жана жөнөкөй, ал эми букмекерликти ого бетер ыңгайлуу кылуу үчүн профессионалдар командасы сиз үчүн мобилдик тиркемени иштеп чыгышты.

1. Розуміючи, що на сьогоднішній день для можливості здійснювати підприємницьку діяльність у сфері ресторанного господарства необхідно мати магістерський ступінь, я планую продовжити навчання за спеціальністю «Харчові технології» на освітній програмі «Ресторанні технології». Без системи спеціальних знань та вмінь неможливо бути конкурентоспроможним на ринку ресторанного бізнесу. Ті компетентності, формування яких передбачається даною освітньою програмою, повністю задовольняють мої очікування від навчання, а також дозволять у майбутньому організувати та ефективно управляти закладом ресторанного господарства.

2. Для мене дуже важливим є навчання на такій магістерській освітній програмі, яка дасть можливість отримати сучасні актуальні знання та ґрунтовну практичну підготовку. Маючи свідомі плани працювати у галузі ресторанного господарства, очолювати заклад, необхідно мати досвід роботи не тільки в Україні, але і за кордоном. Дана освітня програма дає можливість на достатньому для роботи рівні оволодіти іноземною мовою, що сприятиме успішному проходженню практики закордоном, відкриє для мене нові можливості та забезпечить перспективи успішної комунікації з майбутніми міжнародними партнерами.

3. У освітній програмі «Ресторанні технології» магістерського рівня найбільше мене приваблює можливість брати участь у майстер-класах та семінарах за участю фахівців галузі, практична підготовка в закладах ресторанного господарства, студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання з використанням сучасних освітніх технологій, що зробить навчальний процес цікавим та ефективним. Освітня програма передбачає формування здатності генерувати нові ідеї, проявляти креативність, діяти соціально відповідально та свідомо та працювати в міжнародному контексті, що відповідає моїм очікуванням від навчання.

4. Набір обов’язкових дисциплін освітньої програми «Ресторанні технології» є дуже актуальним та необхідним для роботи на керівних посадах у закладах ресторанного господарства. Кожна з них сформує ті компетентності, які, на мою думку, є базовими для роботи у ресторанній сфері. Особливо важливою вважаю дисципліну «Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», оскільки здатність захищати інтелектуальну власність у сфері харчових та ресторанних технологій на сьогоднішній день у висококонкурентному середовищі є запорукою успіху.
5. Здобувши бакалаврський ступінь вищої освіти за спеціальністю «Харчові технології», маю намір продовжити навчання на освітній програмі магістерського рівня «Ресторанні технології», оскільки планую в майбутньому отримати третій освітньо-науковий рівень вищої освіти (доктор філософії), займатися науковою діяльністю у сфері харчових та ресторанних технологій. Дана освітня програма передбачає формування знань та умінь з цікавих та важливих для мене дисциплін, зокрема таких, як «Сучасні дослідження харчової науки», «Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», «Технології інноваційних харчових продуктів». Імпонує цілеспрямованість освітньої програми та конкретизація результатів навчання.

6. У мої життєві плани входить діяльність з розробки харчової продукції з використанням новітніх технологій та інноваційного обладнання, можливе патентування винаходів та постановка їх на комерційну основу. Вважаю, що для створення нового продукту та ефективного його впровадження на сьогодні необхідно мати ґрунтовну спеціальну освіту, яка дасть можливість міжнародної діяльності. Освітня програма «Ресторанні технології» створює перспективи міжнародної кредитної мобільності у рамках програм ЄС Еразмус+, КА 2 – «WeCan», що є актуальним на даний час та відкриває нові горизонти у професійній діяльності.
7. Мій вибір магістерської освітньої програми «Ресторанні технології» ґрунтується на тому, що вона є досить гнучкою, передбачаючи крім базових основних дисциплін можливість вибору дисциплін за особистим бажанням студента. Це є дуже важливим чинником, адже студент може самостійно формувати свою індивідуальну освітню траєкторію, вивчаючи додатково ті речі, які дозволяють розширити світогляд, вдосконалитись у бажаному напрямку. Такий симбіоз обов’язкових та вибіркових дисциплін дасть у результаті максимальну користь від навчання, дасть можливість відчути себе дійсно високоосвіченою людиною.

8. Обираючи освітню програму магістерського рівня «Ресторанні технології» за спеціальністю «Харчові технології» у ВТЕІ, головною переваго вважаю те, що вона спрямована на надання комплексних знань фахівцям в сфері ресторанних технологій, поєднання теоретичних аспектів майбутньої діяльності з акцентом на галузь ресторанного господарства, підготовку ініціативних фахівців, здатних до швидкої адаптації в галузі ресторанних технологій. Адже сьогодні дуже важливо бути універсальним фахівцем, мобільним на ринку праці, гнучким до швидких змін у сучасних харчових ресторанних технологіях. Плануючи працювати у майбутньому на керівних посадах, розумію необхідність володіння такими компетентностями в сучасних ринкових умовах.
9. Отримання магістерського ступеня вищої освіти для мене є важливим кроком, оскільки в майбутньому планую очолити сімейний ресторанний бізнес. Важливою перевагою магістерської освітньої програми «Ресторанні технології» вважаю її практичну спрямованість, максимальну наближеність до потреб сьогодення у ресторанній сфері. Адже формування програмних компетентностей забезпечується викладачами-практиками з великим досвідом роботи у галузі харчових технологій, до навчального процесу залучаються керівники підприємств «НоReCa», шеф-кухарі, менеджери, провідні фахівці з якості. Крім того, у сучасних реаліях дуже важливою є можливість використання віртуального навчального середовища та авторських розробок науково-педагогічних працівників інституту.

10. В майбутньому планую займатися проблемами якості харчової продукції у сфері ресторанного господарства. Маю базовий бакалаврський ступінь зі спеціальності «Харчові технології», тому розумію важливість поглиблення знань та здобуття магістерського рівня саме за освітньою програмою «Ресторанні технології». Забезпечувати якісне харчування, задовольняти фізіологічні та естетичні потреби людей в здоровій, корисній харчовій продукції – дуже важлива та почесна місія в умовах нестабільної екологічної та економічної ситуації. Проаналізувавши зміст даної освітньої програми, вважаю, що вона дасть мені чудовий старт до успіху у майбутній професійній діяльності.