Матеріали наукових конференцій, вебінарів за 2015-2016 н.р.

15 червня 2016р. V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України»
Збірник матеріалів


25 травня 2016р. ІІІ студентська науково-практична Інтернет-конференція «Світоглядні трансформації особистості студента ВНЗ: історико-філософські, соціально правові та мовознавчі аспекти»
Збірник матеріалів


18-20 травня 2016р. IV Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України»
Програма


21 квітня 2016р. V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих»
Програма

Збірники тез доповідей за матеріалами конференції

Збірники наукових праць молодих викладачів, аспірантів, здобувачів освітнього ступеня «магістр» та ОКР «спеціаліст»


25 березня 2016р. Міжнародна науково-практична Інтернет–конференція «Актуальні проблеми сучасної транслятології, лінгвокраїнознавства та теорії міжкультурної комунікації»
Збірник матеріалів


24 березня 2016р. IV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю»
Збірник матеріалів


15 грудня 2015р. Міжвузівський вебінар «Застосування системи автоматизованого опитування студентів ВНЗ»
Збірник матеріалів


19 листопада 2015р. ІІ студентська науково-практична Інтернет-конференція «Світоглядні трансформації особистості студента ВНЗ: історико-філософські, соціально-правові та мовознавчі аспекти»
Збірник матеріалів


21 жовтня 2015р. Міжвузівський студентський вебінар «Інноваційні та інформаційні технології в бізнесі та освіті»
Збірник матеріалів


16 жовтня 2015р. ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Менеджмент ХХІ століття: сучасні моделі, стратегії, технології»
Збірник матеріалів