Матеріали наукових конференцій, вебінарів за 2014-2015 н.р.

19 червня 2015р. ІV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України»
Збірник матеріалів


20-22 травня 2015р. IІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України»


23 квітня 2015р. ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих»
Програма

Збірники наукових праць молодих викладачів, аспірантів, здобувачів освітнього ступеня «магістр» та ОКР «спеціаліст»

Збірники тез доповідей за матеріалами конференції


26 березня 2015р. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю»
Збірник матеріалів


19 березня 2015р. ІІ студентська науково-практична Інтернет-конференція «Товарознавчі та маркетингові дослідження товарних ринків»
Збірник матеріалів