14 червня 2017 р. VІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України»
Програма
Збірник матеріалів


07-09 червня 2017 р. V Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України»
Програма
Збірник наукових праць (Частина 1)
Збірник наукових праць (Частина 2)


20 квітня 2017 р. VІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих»
Програма
Збірники наукових праць молодих викладачів, аспірантів, здобувачів освітнього ступеня «магістр» та ОКР «спеціаліст»
Збірник 1 - Випуск 36
Збірник 7 - Випуск 42
Збірник 8 - Випуск 43
Збірник 9 - Випуск 44
Збірник 10 - Випуск 45
Збірник 11 - Випуск 46
Збірники тез доповідей за матеріалами конференції
Збірник 2 - Випуск 37
Збірник 3 - Випуск 38
Збірник 4 - Випуск 39

Збірник 5 - Випуск 40
Збірник 6 - Випуск 41


31 березня 2017 р. Міжвузівський науково-методичний вебінар «Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія»
Збірник матеріалів


29 березня 2017 р. V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю»
Програма
Збірник матеріалів


28 березня 2017 р. ІІ науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної транслятології, лінгвокраїнознавства та теорії міжкультурної комунікації»
Програма
Збірник матеріалів


28 лютого 2017 р. ІV студентська науково-практична Інтернет-конференція «Світоглядні трансформації особистості студента ВНЗ: історико-філософські, соціально-правові та мовознавчі аспекти»
Програма
Збірник матеріалів


27 лютого 2017 р. ІV студентська науково-практична Інтернет-конференція «Товарознавчі та маркетингові дослідження товарних ринків»
Програма
Збірник матеріалів


 

15 листопада 2016 р. Студентська вузівська наукова конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в управлінні підприємством» 
Програма


21 жовтня 2016 р. ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Менеджмент ХХІ століття: сучасні моделі, стратегії, технології»
Збірник матеріалів