Матеріали наукових конференцій, вебінарів за 2017-2018 н.р.


14 червня 2018 р. VIІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України»
Програма
Збірник матеріалів


26 квітня 2018 р. VІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих»
Програма
Збірники тез доповідей за матеріалами конференції
Збірник 1 - Випуск 47
Збірник 2 - Випуск 48
Збірник 3 - Випуск 49
Збірник 4 - Випуск 50
Збірник 5 - Випуск 51
Збірник 6 - Випуск 52
Збірники наукових праць молодих викладачів, аспірантів, здобувачів освітнього ступеня «магістр»
Збірник 7 - Випуск 53
Збірник 8 - Випуск 54
Збірник 9 - Випуск 55
Збірник 10 - Випуск 56
Збірник 11 - Випуск 57
Збірник 12 - Випуск 58
Збірник 13 - Випуск 59
Збірник 14 - Випуск 60
Збірник 15 - Випуск 61


18 квітня 2018 р. Міжвузівський науково-практичний семінар на тему «Фінансово-економічні аспекти розвитку альтернативної енергетики у контексті забезпечення енергетичної незалежності України»
Програма
Збірник матеріалів


29 березня 2018 р. ІІІ науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної транслятології, лінгвокраїнознавства та теорії міжкультурної комунікації»
Програма
Збірник матеріалів


28 березня 2018 р. VІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю»
Програма
Збірник матеріалів (Частина 1)
Збірник матеріалів (Частина 2)


23 березня 2018 р. Міжвузівський науково-практичний вебінар «Інтерактивний освітній простір ВНЗ»
Програма
Збірник матеріалів


28 лютого 2018 р. V студентська науково-практична Інтернет-конференція«Світоглядні трансформації особистості студента ВНЗ: історико-філософські, соціально-правові та мовознавчі аспекти»
Програма
Збірник матеріалів


26 лютого 2018 р. V Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет-конференція«Товарознавчі та маркетингові дослідження товарних ринків»
Програма
Збірник матеріалів


24 листопада 2017 р. ІІ студентська наукова конференція "Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку вітчизняної системи контролю, аудиту та аналізу"
Програма


16 листопада 2017 р. ІІ студентська наукова конференція "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в управлінні підприємством"
Програма
Збірник матеріалів


16 жовтня 2017 р. ІV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Менеджмент ХХІ століття: сучасні моделі, стратегії, технології»
Збірник наукових праць
Матеріали конференції