Матеріали наукових конференцій, вебінарів за 2018-2019 н.р.


14 червня 2019 р. VIII Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України»
Програма
Збірник матеріалів


05-07 червня 2019 р. VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України»
Програма
Збірник наукових праць (Частина 1)
Збірник наукових праць (Частина 2)
Збірник наукових праць (Частина 3)


23 квітня 2019 р. VІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих»
Програма
Збірники тез доповідей за матеріалами конференції
Збірник 1 - Випуск 62
Збірник 2 - Випуск 63
Збірник 3 - Випуск 64
Збірник 4 - Випуск 65
Збірник 5 - Випуск 66
Збірник 6 - Випуск 67
Збірники наукових праць молодих викладачів, аспірантів, здобувачів освітнього ступеня «Магістр»
Збірник 7 - Випуск 68
Збірник 8 - Випуск 69
Збірник 9 - Випуск 70
Збірник 10 - Випуск 71
Збірник 11 - Випуск 72
Збірник 12 - Випуск 73
Збірник 13 - Випуск 74
Збірник 14 - Випуск 75
Збірник 15 - Випуск 76
Збірник 16 - Випуск 77
Збірник 17 - Випуск 78
Збірник 18 - Випуск 79
Збірник 19 - Випуск 80


27 березня 2019 р. VІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю»
Програма
Збірник статей (Частина 1)
Збірник статей (Частина 2)


25 березня 2019 р. Міжвузівський круглий стіл "Вплив занять різними видами спорту на фізичні якості студентської молоді"
Збірник матеріалів


04 березня 2019 р.Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Інтерактивний простір ЗВО»
Програма
Збірник матеріалів


28 лютого 2019 р.VІ студентська науково-практична Інтернет-конференція «Світоглядні трансформації особистості студента ЗВО: історико-філософські, соціально-правові, мовознавчі та здоров'яформуючі аспекти»
Програма
Збірник матеріалів


26 лютого 2019 р.VІ Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет-конференція «Товарознавчі та маркетингові дослідження товарних ринків»
Програма
Збірник матеріалів


9 листопада 2018 р. ІІІ студентська наукова конференція «Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку вітчизняної системи контролю, аудиту та аналізу»
Програма


5 листопада 2018 р. ІІІ студентська наукова конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в управлінні підприємством»
Програма
Збірник матеріалів


19 жовтня 2018 р. V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Менеджмент ХХІ століття: сучасні моделі, стратегії, технології»
Програма
Збірник статей (Частина 1)
Збірник статей (Частина 2)
Збірник тез доповідей


17-19 вересня 2018 р. VI Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України»
Програма
Збірник наукових праць (Частина 1)
Збірник наукових праць (Частина 2)