Матеріали наукових конференцій, вебінарів, семінарів, круглих столів за 2020-2021 н.р..

16 червня 2021 р. Х Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України»
Програма
Збірник матеріалів


21 квітня 2021 р. Х Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих»
Програма
Збірники тез доповідей за матеріалами конференції
Збірник 1 - Випуск 105
Збірник 2 - Випуск 106
Збірник 3 - Випуск 107
Збірник 4 - Випуск 108
Збірник 5 - Випуск 109
Збірник 6 - Випуск 110
Збірник 7 - Випуск 111
Збірник 8 - Випуск 112
Збірник 9 - Випуск 113
Збірники наукових праць молодих викладачів, аспірантів, здобувачів освітнього ступеня «магістр», освітнього ступеня «бакалавр» (IV курс)
Збірник 10 - Випуск 114
Збірник 11 - Випуск 115
Збірник 12 - Випуск 116
Збірник 13 - Випуск 117
Збірник 14 - Випуск 118
Збірник 15 - Випуск 119
Збірник 16 - Випуск 120
Збірник 17 - Випуск 121
Збірник 18 - Випуск 122
Збірник 19 - Випуск 123
Збірник 20 - Випуск 124
Збірник 21 - Випуск 125
Збірник 22 - Випуск 126
Збірник 23 - Випуск 127
Збірник 24 - Випуск 128


30 березня 2021 р. Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Інтерактивний освітній простір ЗВО»
Програма
Збірник матеріалів


24 березня 2021 р. VІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю»
Програма
Збірник матеріалів (Частина 1)
Збірник матеріалів (Частина 2)


26 лютого 2021 р. VІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет-конференція «Товарознавчі та маркетингові дослідження товарних ринків»
Програма
Збірник матеріалів


24 лютого 2021 р. VІІІ студентська науково-практична Інтернет-конференція «Світоглядні трансформації особистості студента ЗВО: історико-філософські, соціально-правові, мовознавчі та здоров'яформуючі аспекти»
Програма
Збірник матеріалів


ІХ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих»

Збірники наукових праць здобувачів освітніх ступенів «магістр», «бакалавр» (випуск – лютий 2021)

Збірник 20 - Випуск 100
Збірник 21 - Випуск 101
Збірник 22 - Випуск 102
Збірник 23 - Випуск 103
Збірник 24 - Випуск 104


09 листопада 2020 р. V студентська наукова конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в управлінні підприємством»
Програма
Збірник матеріалів


06 листопада 2020 р. V студентська наукова конференція «Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку вітчизняної системи контролю, аудиту та аналізу»
Програма


08 жовтня 2020 р. VІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Менеджмент ХХІ століття: сучасні моделі, стратегії, технології»
Програма
Збірник статей (Частина 1)
Збірник статей (Частина 2)


03 жовтня 2020 р. V Всеукраїнська науково-практична Інтернет–конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної транслятології, лінгвокраїнознавства та теорії міжкультурної комунікації»
Програма
Збірник матеріалів