Навчальний відділ здійснює роботу в межах наданих повноважень, визначених Положенням про Навчальний відділ та відповідно до вимог системи управління якістю ВТЕІ ДТЕУ/КНТЕУ.
Діяльність Навчального відділу регламентується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом Іституту, діючими положеннями, Правилами внутрішнього розпорядку, постановами вченої ради ДТЕУ/КНТЕУ, постановами вченої ради ВТЕІ ДТЕУ/КНТЕУ, планом роботи Навчального відділу на рік.

Основні завдання та функції навчального відділу:

  • на основі чинних стандартів вищої освіти вдосконалює форму та зміст навчальних планів щодо відповідності їх освітньо-професійним програмам підготовки фахівців, розробляє навчальні плани відповідно до вимог стандартів вищої освіти;
  • розробляє графіки освітнього процесу, розклади навчальних занять, заліково-екзаменаційних сесій.
  • організовує, координує та проводить систематичний контроль діяльності деканатів і випускових кафедр щодо виконання графіків освітнього процесу всіх форм навчання;
  • забезпечує організацію системи оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти та аналіз її показників;
  • планує, організовує та забезпечує підготовку, проведення атестації здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями, проводить аналіз її результатів;
  • організовує збір та обробку інформації для виготовлення додатків до дипломів про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT), формує загальне замовлення на виготовлення дипломів і додатків до дипломів випускників ВТЕІ ДТЕУ/КНТЕУ;
  • розраховує обсяги навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедр інституту на навчальний рік;
  • розробляє пропозиції щодо вдосконалення програмного забезпечення навчального відділу з урахуванням сучасних методичних та технічних вимог організації освітнього процесу;
  • здійснює оперативний облік контингенту здобувачів вищої освіти усіх форм навчання інституту.

Начальник відділу
Слободиська Оксана Арнольдівна
 

Освіта:
Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 1996 р.; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 1998 р.; Вінницький національний аграрний університет, 2018 р.
Посада:
начальник відділу
Наукові ступені і звання:
кандидат історичних наук, доцент
В інституті працює:
з 2008 р.
Напрямок роботи:
займається організацією навчального процесу в інституті на рівні, що забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців згідно із затвердженими навчальними планами відповідно до державних стандартів освіти; здійснює загальне керівництво статистичною обробкою інформації, яка надходить до навчального відділу; надає консультативну допомогу професорсько-викладацькому складу та підрозділам інституту з питань організації навчального процесу; спрямовує роботу з організації аудиторних занять; бере участь у контролі якості проведення аудиторної роботи кафедрами та окремими викладачами; контролює організацію навчальної, виробничої та переддипломної практики здобувачів вищої освіти, аналізує її ефективність та звітність; контролює виконання рішень вченої ради та наказів стосовно організації навчальної роботи в інституті.
Кафедра:
права
Дисципліни, які викладає:
«Історія держави і права», «Соціологія».

 

Осаволюк Леся Вікторівна 

Освіта: Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 2009 р.
Посада:
заступник начальника навчального відділу
В інституті працює:
з 2002 р.
Напрямок роботи:
контролює відповідність робочих навчальних планів освітньо-професійним програмам та відповідності розкладів занять і екзаменів робочим навчальним планам; координує роботу факультетів із формування пакету документів на виготовлення та отримання дипломів про вищу освіту; здійснює оперативний контроль навчальної та трудової дисципліни здобувачів вищої освіти і викладачів інституту.

Марченко Юлія Василівна 

Освіта: Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2015 р.
Посада: фахівець
В інституті працює: з 2011 р.
Напрямок роботи: контроль обліку контингенту здобувачів вищої освіти; забезпечення відповідної звітності факультетів із формування пакету документів на виготовлення студентських квитків для здобувачів вищої освіти денної форми навчання; здійснення обробки персональних даних, своєчасне внесення в ЄДЕБО.

 

Волох Жанна Анатоліївна 

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського, 2000 р.
Посада: фахівець
В інституті працює: з 2011 р.
Напрямок роботи: формування розкладів навчальних занять для здобувачів вищої освіти денної форми навчання, розкладів навчальних тренінгів і заліково-екзаменаційних сесій; розробка графіків навчального процесу, контроль та виконання навчального плану, координація навчального процесу.

Німак Аліна Леонідівна 

Освіта: Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Посада: фахівець
В інституті працює: з 2020 р.
Напрямок роботи: розроблення графіків проведення лабораторно - екзаменаційних сесій здобувачів вищої освіти заочної форми навчання та внесення зміни до них в разі необхідності; розроблення пропозиції щодо доцільності використання аудиторного фонду факультетами.

Контактна інформація відділу
Основне місце розташування: Корпус 2. каб. 17
Робочий телефон: (0432)55-04-22, (0432)55-04-23
Адреса електоронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.