Навчальний відділ здійснює роботу в межах наданих повноважень, визначених Положенням про Навчальний відділ та відповідно до вимог системи управління якістю ВТЕІ КНТЕУ.
Діяльність Навчального відділу регламентується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом Іституту, діючими положеннями, Правилами внутрішнього розпорядку, постановами вченої ради КНТЕУ, постановами вченої ради ВТЕІ КНТЕУ, планом роботи Навчального відділу на рік.

Основні завдання та функції навчального відділу:

  • на основі чинних стандартів вищої освіти вдосконалює форму та зміст навчальних планів щодо відповідності їх освітньо-професійним програмам підготовки фахівців, розробляє навчальні плани відповідно до вимог стандартів вищої освіти;
  • розробляє графіки освітнього процесу, розклади навчальних занять, заліково-екзаменаційних сесій.
  • організовує, координує та проводить систематичний контроль діяльності деканатів і випускових кафедр щодо виконання графіків освітнього процесу всіх форм навчання;
  • забезпечує організацію системи оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти та аналіз її показників;
  • планує, організовує та забезпечує підготовку, проведення атестації здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями, проводить аналіз її результатів;
  • організовує збір та обробку інформації для виготовлення додатків до дипломів про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT), формує загальне замовлення на виготовлення дипломів і додатків до дипломів випускників ВТЕІ КНТЕУ;
  • розраховує обсяги навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедр інституту на навчальний рік;
  • розробляє пропозиції щодо вдосконалення програмного забезпечення навчального відділу з урахуванням сучасних методичних та технічних вимог організації освітнього процесу;
  • здійснює оперативний облік контингенту здобувачів вищої освіти усіх форм навчання інституту.

Начальник відділу
Слободиська Оксана Арнольдівна
 

Освіта:
Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 1996 р.; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 1998 р.; Вінницький національний аграрний університет, 2018 р.
Посада:
начальник відділу
Наукові ступені і звання:
кандидат історичних наук, доцент
В інституті працює:
з 2008 р.
Напрямок роботи:
займається організацією навчального процесу в інституті на рівні, що забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців згідно із затвердженими навчальними планами відповідно до державних стандартів освіти; здійснює загальне керівництво статистичною обробкою інформації, яка надходить до навчального відділу; надає консультативну допомогу професорсько-викладацькому складу та підрозділам інституту з питань організації навчального процесу; спрямовує роботу з організації аудиторних занять; бере участь у контролі якості проведення аудиторної роботи кафедрами та окремими викладачами; контролює організацію навчальної, виробничої та переддипломної практики здобувачів вищої освіти, аналізує її ефективність та звітність; контролює виконання рішень вченої ради та наказів стосовно організації навчальної роботи в інституті.
Кафедра:
права
Дисципліни, які викладає:
«Історія держави і права», «Соціологія».

 

Осаволюк Леся Вікторівна 

Освіта: Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 2009 р.
Посада:
заступник начальника навчального відділу
В інституті працює:
з 2002 р.
Напрямок роботи:
контролює відповідність робочих навчальних планів освітньо-професійним програмам та відповідності розкладів занять і екзаменів робочим навчальним планам; координує роботу факультетів із формування пакету документів на виготовлення та отримання дипломів про вищу освіту; здійснює оперативний контроль навчальної та трудової дисципліни здобувачів вищої освіти і викладачів інституту.

Марченко Юлія Василівна 

Освіта: Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2015 р.
Посада: фахівець
В інституті працює: з 2011 р.
Напрямок роботи: контроль обліку контингенту здобувачів вищої освіти; забезпечення відповідної звітності факультетів із формування пакету документів на виготовлення студентських квитків для здобувачів вищої освіти денної форми навчання; здійснення обробки персональних даних, своєчасне внесення в ЄДЕБО.

 

Волох Жанна Анатоліївна 

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського, 2000 р.
Посада: фахівець
В інституті працює: з 2011 р.
Напрямок роботи: формування розкладів навчальних занять для здобувачів вищої освіти денної форми навчання, розкладів навчальних тренінгів і заліково-екзаменаційних сесій; розробка графіків навчального процесу, контроль та виконання навчального плану, координація навчального процесу.

Німак Аліна Леонідівна 

Освіта: Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Посада: фахівець
В інституті працює: з 2020 р.
Напрямок роботи: розроблення графіків проведення лабораторно - екзаменаційних сесій здобувачів вищої освіти заочної форми навчання та внесення зміни до них в разі необхідності; розроблення пропозиції щодо доцільності використання аудиторного фонду факультетами.

Бондаренко Ольга Анатоліївна 

Освіта: Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ.
Посада: адміністратор бази даних (ЄДЕБО)
В інституті працює: з 2019 р.
Напрямок роботи: уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв, відповідальна за накази щодо зарахування на навчання здобувачів вищої освіти.

Гончарук Анастасія Олександрівна 

Освіта: Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Посада: інспектор
В інституті працює: з 2019 р.
Напрямок роботи: забезпечення належного функціонування системи управління якістю ВТЕІ КНТЕУ, формування розкладів навчальних занять для здобувачів вищої освіти денної форми навчання, розкладів навчальних тренінгів і заліково-екзаменаційних сесій. Розробка графіків навчального процесу, контроль та виконання навчального плану, координація навчального процесу.

Рой Інна Віталіївна 

Освіта: Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Посада:
інспектор
В інституті працює:
з 2019 р.
Напрямок роботи:
забезпечення належного функціонування системи управління якістю ВТЕІ КНТЕУ, формування розкладів навчальних занять та заліково-екзаменаційних сесій для здобувачів вищої освіти вечірньої та заочної форм навчання. Розробка графіків навчального процесу, контроль та виконання навчального плану, координація навчального процесу.

Контактна інформація відділу
Основне місце розташування: Корпус 2. каб. 17
Робочий телефон: (0432)55-04-22, (0432)55-04-23
Адреса електоронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.