Видавничо-редакційний відділ є структурним підрозділом, який підпорядкований безпосередньо директору інституту та заступнику директора з навчально-методичної роботи.


 

Фатєєва Тетяна Дмитрівна
начальник відділу

Закінчила Львівський поліграфічний технікум за спеціальністю брошурувально-палітурного виробництва. З 2000 року працювала технологом видавничо-редакційного відділу. З 2015 року займає посаду начальника відділу. Напрями роботи: організовує і забезпечує видавничо-редакційний процес; забезпечує високу якість друкованої продукції; подає пропозиції щодо закупівлі обладнання, сировини, матеріалів для забезпечення редакційно-видавничого процесу; видає, підписує звітні та інші документи в межах своєї компетентності.

Підрозділ інституту видавничо-редакційний відділ був створений на базі структурного підрозділу ВТЕІ КНТЕУ за рішенням Міністерства освіти і науки України і згідно наказу від 14.02.2005 року ректора КНТЕУ №414.Діяльність відділу направлена на забезпечення власних потреб інституту у видавничо-поліграфічній продукції та послугах при організації і проведенні навчального процесу, семінарів, конференцій.

В структурі видавничо-редакційного відділу знаходяться:

 • палітурний та брошурувальний цех;
 • комп’ютерний відділ;
 • копіювально-розмножувальний цех.

Основні задачі діяльності відділу:

 • забезпечення методичними та науково-методичними матеріалами навчального процесу ВТЕІ КНТЕУ;
 • забезпечення внутрішніх потреб ВТЕІ КНТЕУ необхідною друкарською продукцією (бланками звітності, журналами, посвідченнями тощо);
 • надання поліграфічних послуг викладачам, науковим співробітникам інституту у виданні монографій, підручників, навчальних та інших друкованих робіт, сприяння розвитку науково-педагогічної творчості професорсько-викладацького складу і студентів;
 • забезпечення навчального процесу в інституті і його підрозділах науково-методичною і навчально-методичною літературою відповідно до тематичного плану видання друкованої продукції.

Основні напрямки діяльності відділу:

Видавничі послуги:

 • надання текстових та художньо-графічних послуг розробка оригінал-макетів (комп’ютерна верстка листівок, плакатів, бланків, брошур, журналів, газет тощо)

Поліграфічні послуги:

 • виготовлення посвідчень, грамот, сертифікатів, поздоровлень;
 • виготовлення бланкової (окрім бланків суворої звітності та цінних паперів) продукції, листівок тощо;
 • тиражування видань (навчальної літератури, брошур, журналів, газет тощо), фальцювання, зшивка, ламінування.

 

оператор комп'ютерної верстки
Тертична
Яна Миколаївна
редактор ІІ категорії
Діброва
Наталія Євгенівна
фахівець
редактор

Шуляк
Наталія Володимирівна
фахівець
брошурувальник

Гудзь
Яна Василівна