Свою історію обліково-фінансовий факультет починає з 1998 року, коли у Вінницькому торговельно-економічному інституті було створено факультет обліку і аудиту. У 2008 році в зв'язку з реорганізацією інституту та приєднанням до факультету кафедри фінансів факультет було перейменовано на обліково-фінансовий факультет. Першим деканом факультету була Окоркова Ірина Василівна (з 1998 р. по 2008 р.). З лютого 2011 року по вересень 2012 року факультет очолювала Кузьміна Олена Михайлівна. З вересня 2012 року по березень 2015 року факультет очолював Ревенок Віктор Іванович.

Сьогодні обліково-фінансовий факультет працює під керівництвом Бондаренка Валерія Михайловича.

Бондаренко Валерій Михайлович  закінчив Український транспортний університет. У 2006 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка». У 2013 році захистив докторську дисертацію та отримав науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». Напрямком наукових інтересів є вивчення сукупного ресурсного потенціалу регіону.Є автором понад 100 наукових та науково-методичних праць, серед яких монографії, підручники, навчальні посібники, статті у наукометричних базах даних.

Заступником декана з навчально-методичної роботи є Покиньчереда Віталій Володимирович. У 2011 році закінчив Вінницький торговельно-економічний інститут та отримав диплом магістра з обліку та аудиту. У 2015 році захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Працює у Вінницькому торговельно-економічному інституті з 2015 року. Досліджує проблеми формування обліково-аналітичного та контрольного забезпечення управління людським капіталом. Є автором понад 40 наукових та науково-методичних праць.

Заступником декана з навчально-виховної роботи є Копняк Катерина Валентинівна.У 2001 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Математика та основи інформатики», у 2002 році отримала диплом магістра педагогічної освіти, а в 2013 році отримала диплом спеціаліста з економічної кібернетики. Працює у Вінницькому торговельно-економічному інституті з 2002 року. Напрямком наукових досліджень є використання інформаційно-комунікативних технологій в навчальному процесі. Опублікувала 110 наукових та науково-методичних праць. 

На факультеті працюють висококваліфіковані спеціалісти, які відповідають державним стандартам. Наші студенти мають можливість отримати класичні теоретичні знання в поєднанні з найсучаснішими інформаційними технологіями, новими комп'ютерними методами управління та прийняття ефективних економічних рішень, сучасними методами дослідження економічних процесів і систем, науковими підходами до розв'язання економічних проблем.

До складу факультету входить 3 кафедри:

  • Кафедра обліку та оподаткування готує фахівців з бухгалтерського обліку та аудиту в підприємництві, управлінні банками та фахівців з державного фінансового контролю, аналізу та аудиту. Це – працівник фінансових контролюючих органів, податкової служби, служби економічної безпеки, контрольно-ревізійних органів, бухгалтер, аудитор.
  • Кафедра фінансів готує фахівців для органів державного управління, казначейської служби, банківських установ, пенсійного фонду, фінансової інспекції, інвестиційних компаній, страхових компаній, ріелтерських та брокерсько-ділерських фірм, служб соціального захисту, податкової служби. Це – працівник фінансових відділів та служб.
  • Кафедра іноземної філології та перекладу готує фахівців за спеціальністю «Філологія» спеціалізацією «Переклад – англійська, німецька мови», які не тільки досконало володіють іноземною мовою, але мають також достатню економічну освіту і можуть встановлювати ефективні ділові контакти з іноземними партнерами, виконувати роль посередника в міжмовній та міжкультурній комунікації ділових партнерів, здійснювати письмовий та усний переклад, перекладати науково-технічну літературу, викладати іноземні мови у вищих навчальних закладах тощо.
Факультет готує фахівців за такими спеціальностями:
 
«Облік і оподаткування» «Фінанси, банківська справа та страхування» «Філологія»

Факультет сприяє працевлаштуванню своїх випускників. З цією метою факультет співпрацює з редакцією газети «Все про бухгалтерський облік», бухгалтерським клубом «Баланс», банківськими установами, підприємствами міста, податківцями, Державною казначейською службою, Пенсійним фондом та Державною фіскальною службою України у м.Вінниці, Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької облдержадміністрації.

Навчальний процес на факультеті контролюють та обслуговують співробітники деканату – фахівці, диспетчери, секретарі.

ДЕННА ФОРМА

ЗАОЧНА ФОРМА

Фахівець
Вакуліч
Вікторія Сергіївна
 Диспетчер
Медецька 
Мар’яна Вадимівна
Фахівець
Гречанюк
Анастасія Валеріївна
Фахівець
Ковальська
Вікторія Анатоліївна
Секретар-друкарка
Корнелюк
Валентина Олександрівна

 

Деканат факультету знаходиться у 4-му корпусі за адресою: Хмельницьке шосе, 25. 
Працює щоденно (крім неділі) з 8.00. до 17.30. По суботах – з 8.00. до 13.00.
Телефон деканату: (0432)53-05-77