Факультет був створений у 2008 році. Першим деканом факультету була Оверчук Вікторія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент. З вересня 2008 року по серпень 2012 року факультет очолювала кандидат технічних наук, доцент Сіренко Світлана Олександрівна. Протягом 2012 - 2013 навчального року факультет очолювала кандидат економічних наук, доцент - Ковінько Олена Миколаївна. З 1 вересня 2016 року у результаті реорганізації Вінницького торговельно-економічного інституту факультет носить назву торгівлі, маркетингу та сфери обслуговування.  

Декан факультетуГирич Сергій Володимирович, доцент, кандидат технічних наук. У 1984 році закінчив Вінницький філіал Київського торгово-економічного інституту за спеціальністю «Товарознавство і організації торгівлі продовольчими товарами». У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Якість і безпека м'ясопродуктів, отриманих в несприятливих еколого-епізоотичних умовах". Працює у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ з 1996 року на посадах: асистента, старшого викладача, доцента кафедри товарознавства та маркетингу. Основний напрямок наукових інтересів — дослідження якості та безпеки продовольчих товарів. Загальна кількість науково-методичних та наукових праць — понад 140, у тому числі 5 навчальних посібників, 3 з них — з грифом МОН Укаїни.Викладає дисципліни «Товарознавство продовольчих товарів» та «Товарознавчі складові ринкознавства».

Заступником декана з навчально-методичної роботи є Чорна Наталія Миколаївна, доктор історичних наук, професор. У 2005 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет за спеціальністю: «Педагогіка та методика середньої освіти. Історія». У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інтеграція Польщі до НАТО та ЄС: особливості, основні етапи і наслідки (кінець 80-х рр. ХХ ст. – 2005 р.)». У 2013 році закінчила ВТЕІ КНТЕУ за спеціальністю «Фінанси». У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему: «Історіографія українсько-польських взаємин 1990-х – 2014 рр.». Коло наукових інтересів: міжнародні відносини, інтеграційні процеси в сучасному світі. Має понад 80 наукових та науково-методичних праць.

Заступником декана факультету з навчально-виховної роботи є Мазуркевич Ірина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи. В 2000 році закінчила Український транспортний університет за спеціальністю «Економіка підприємства». В 2010 році захистила дисертацію в Національному авіаційному університеті на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук з теми: «Управління відтворенням основних засобів на підприємствах вантажного автомобільного транспорту» зі спеціальності 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Автор 30 наукових праць. Викладає дисципліни «Ресторанна справа» та «Організація ресторанного господарства».

Навчальний процес на факультеті контролюють та обслуговують співробітники деканату – фахівці, диспетчери, секретарі.

Денна форма навчання
   
Диспетчер  
Франкова Альона Валентинівна
Фахівець  
 Семченко Тамара Олександрівна
 Секретар-друкарка
Боденчук Ірина Миколаївна
 
Заочна форма навчання
Фахівець
Савчинська
Ольга Олександрівна

 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ПРОГРАМ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»

 

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

1

2

07 «Управління  та адміністрування»

075 «Маркетинг»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

18 «Виробництво та технології»

181 «Харчові технології»

24 «Сфера обслуговування»

241 «Готельно-ресторанна справа»
242 «Туризм»

 

 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ПРОГРАМ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»

 

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

1

2

07 «Управління  та адміністрування»

075 «Маркетинг»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

18 «Виробництво та технології»

181 «Харчові технології»

24 «Сфера обслуговування»

241 «Готельно-ресторанна справа»
242 «Туризм»