Завідувач кафедри 

Ліщинська Людмила Броніславівна
Освіта: Вінницький політехнічний інститут, 1988р.; Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2003р.
Посада: професор, завідувач кафедри
Наукові ступені і звання: доктор технічних наук, професор
Дисципліни, які викладає: інформаційні системи і технології в економіці, інформаційні системи і технології в управлінні, теорія і практика наукового дослідження, офісні комп’ютерні технології, технології аналізу даних
Сфера наукових інтересів: розвиток теорії і методів побудови перспективних високоефективних інформаційних систем
В інституті працює: з 1999р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID

ПРОФЕСОРСЬКО–ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Гулівата Інна Олександрівна
Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут, 1997 р.
Посада: доцент
Наукові ступені і звання: кандидат педагогічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає: вища та прикладна математика
Сфера наукових інтересів: методика викладання вищої математики, методика використання інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення математики
В інституті працює: з 2012 р.
Електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
 

Гусак Людмила Петрівна
Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут, 1995 р.
Посада: доцент
Наукові ступені і звання: кандидат педагогічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає: вища та прикладна математика, приладний системний аналіз, ризикологія
Сфера наукових інтересів: дослідження проблем професійного спрямування навчання вищої математики студентами економічного ЗВО
В інституті працює: з 1998 р.
Електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
 

Добровольська Наталія Вікторівна
Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут, 1997 р.; Вінницький національний технічний університет, 2007 р.
Посада: доцент
Наукові ступені і звання: кандидат педагогічних наук
Дисципліни, які викладає: прогнозування соціально-економічних процесів, інформаційні системи і технології в туризмі, лінійна алгебра та аналітична геометрія, імітаційне моделювання економічних систем, вища та прикладна математика
Сфера наукових інтересів: умови формування креативності здобувачів вищої освіти
В інституті працює: з 2002 р.
Електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
 

Кузьміна Олена Михайлівна
Освіта: Таганрозький радіотехнічний інститут імені В.Д. Калмикова, 1981 р.; Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2017 р.
Посада: доцент
Наукові ступені і звання: кандидат технічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає: системи автоматизованого проектування, економічна інформатика, інформаційні системи і технології у пенсійному забезпеченні, інформаційні системи і технології в управлінні організацією, експертні системи
Сфера наукових інтересів: використання та впровадження інформаційних технологій у інформаційних системах управління економічними об’єктами
В інституті працює: з 2000 р.
Електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
 
 

Мерінова Світлана Володимирівна
Освіта: Вінницький політехнічний інститут, 1991 р., Київський торговельно-економічний інститут, 1994 р.
Посада: доцент
Наукові ступені і звання: кандидат економічних наук, доцентм
Дисципліни, які викладає: управління конфігурацією в «1С: Підприємство», інформаційні системи і технології у ресторанному бізнесі, управління проектами інформатизації, інтернет-технології в бізнесі, економіка і організація інформаційного бізнесу
Сфера наукових інтересів: дослідження новітніх інформаційних систем та технологій, їх впровадження на підприємствах малого бізнесу, методика створення 3D моделей засобами систем автоматизованого проектування
В інституті працює: з 1992 р.
Електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
 

Ніколіна Ірина Іванівна
Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2004 р.; Одеський регіональний інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2006 р.; Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2018 р.
Посада: доцент
Наукові ступені і звання: кандидат наук з державного управління
Дисципліни, які викладає: стохастичні моделі в економіці, системи прийняття рішень, моделювання економічних процесів, моделі економічної динаміки, математичні методи і моделі складних економічних систем
Сфера наукових інтересів: використання формалізованого інструментарію для підтримки прийняття управлінських рішень
В інституті працює: з 2012 р.
Електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
 

Новицький Руслан Михайлович
Освіта: Вінницький державний технічний університет, 1999 р., Інститут післядипломної освіти Вінницького державного аграрного університету, 2002 р., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2018 р.
Посада: доцент
Наукові ступені і звання: кандидат технічних наук
Дисципліни, які викладає: безпека інформаційних систем та мереж, об’єктно-орієнтоване програмування
Сфера наукових інтересів: розробка автоматизованих систем управління ЗВО
В інституті працює: з 2017 р.
Електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
 

Половенко Людмила Петрівна
Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут, 1995 р.
Посада: доцент
Наукові ступені і звання: кандидат педагогічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає: економічна інформатика, фінансова математика
Сфера наукових інтересів: проблематика професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю, формування фінансово-аналітичної, управлінської компетентностей; кібербезпека та сучасні технології захисту інформації
В інституті працює: з 2007 р.
Електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
 

Яремко Світлана Анатоліївна
Освіта: Вінницький державний технічний університет, 1996 р.; Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2001 р.
Посада: доцент
Наукові ступені і звання: кандидат технічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає: корпоративні інформаційні системи, міжнародна торгово-економічна інформатика, WEB-дизайн, WEB-дизайн і WEB-програмування
Сфера наукових інтересів: розробка і впровадження інформаційних систем та технологій у різні сфери людської діяльності
В інституті працює: з 2001 р.
Електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
 

Копняк Катерина Валентинівна
Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2001 р., Вінницький фінансово-економічний університет, 2013 р.
Посада: старший викладач
Дисципліни, які викладає: офісні комп’ютерні технології, економічна інформатика, електронна комерція, електронний документообіг, моделі і структури даних
Сфера наукових інтересів: використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі
В інституті працює: з 2002 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID

Остапенко Тетяна Анатоліївна
Освіта: Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 2013 р.
Посада: асистент
Дисципліни, які викладає: правова інформатика, економічна інформатика, інформаційні системи і технології, офісні комп’ютерні технології, електронна торгівля
Сфера наукових інтересів: формування стратегії управління персоналом сільськогосподарських підприємств
В інституті працює: з 2014 р.
Електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри