Завідувач кафедри
- Микола Володимирович Стопчак, доктор історичних наук, професор, очолює кафедру з грудня 1989 року. М.В. Стопчак є автором понад 155-ти наукових та науково-методичних публікацій (зокрема, двох одноосібних монографій, трьох розділів у колективних монографіях). За вагомий внесок у науку, підготовку висококваліфікованих фахівців неодноразово нагороджувався почесними грамотами Вінницької облдержадміністрації, Вінницької обласної ради, а також ректором КНТЕУ та директором ВТЕІ КНТЕУ.

 Професорсько-викладацький склад кафедри

На кафедрі працює 14 штатних викладачів, з яких 2 – доктори наук, 7 – кандидатів наук, 3 – старших викладача, 2 асистенти. Провідними викладачами кафедри є д-р. істор. наук, проф. Стопчак М.В., д-р. істор. наук, проф. Чорна Н.М., канд. екон. наук, доц. Осіпова Л.В., канд. екон. наук, доц. Павлюк Т.І., канд. іст. наук, доц. Красніцька Г.М., канд. філос. наук, доц. Бичков М.М., доцент Пуздимір М.І., канд наук з фізичного виховання та спорту, доцент Сальникова С.В., канд. наук з фізичного виховання та спорту Гринчук А.А., ст. викл. Гуренко О.А., канд. екон. наук ст. викл. Юрчик І.Б., ст. викл. Маскевич О.Л., асис. Чехівська Ю.С., асис. Кобзюк О.М.

Чорна Наталія Миколаївна - доктор історичних наук, професор кафедри. У 2005 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет за спеціальністю: «Педагогіка та методика середньої освіти. Історія». У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інтеграція Польщі до НАТО та ЄС: особливості, основні етапи і наслідки (кінець 80-х рр. ХХ ст. – 2005 р.)». У 2013 році закінчила ВТЕІ КНТЕУ за спеціальністю «Фінанси». Коло наукових інтересів: міжнародні відносини, інтеграційні процеси в сучасному світі. Має понад 55 наукових та науково-методичних праць. У 2015 році отримала звання доцента. У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему: «Історіографія українсько-польських взаємин 1990-х – 2014 рр.».

Викладає дисципліни: «Історія України», «Політологія», «Світова культура», «Основи економічної теорії», «Політична економія», «Мікроекономіка».

Бичков Микола Миколайович - кандидат філософських наук, доцент. У 1977 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, за спеціальністю «Філософія». З 1977 р. працює у Вінницькому торговельно-економічному інституті. За цей час пройшов шлях від асистента до доцента кафедри. Має більш як 75 наукових та науково-методичних робіт. Напрямком наукових інтересів є діалектичний та історичний матеріалізм.

Викладає дисципліни: «Філософія», «Політологія».

Красніцька Ганна Миколаївна - кандидат історичних наук, доцент. У 2000 р. закінчила Житомирський педагогічний університет ім. І.Франка за спеціальністю «Українська мова та література». У 2010 році закінчила аспірантуру при ДНСГБ НААНУ України за спеціальністю 07.00.07 "Історія науки і техніки". У травні 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: Роль Ботанічної секції Сільськогосподарського наукового комітету України в розгортанні галузевих досліджень (1918 – 1927 рр.). Напрямком наукових інтересів є роль ботанічних секції сільськогосподарського наукового комітету України в розгортанні галузевих досліджень (1918 - 1927). Має більш як 65 наукових та науково-методичних робіт.

Викладає дисципліни: «Історія української культури», «Діловий етикет», "Дипломатичний протокол".

Осіпова Лариса Василівна - кандидат економічних наук, доцент. У 1989 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, за спеціальністю «Політична економія». Має понад 20 років педагогічного стажу. У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування зв’язків між Україною та країнами СНД та їх вплив на розвиток промислового виробництва». Напрямком наукових інтересів є інтеграція України у світове товариство. Має більш як 65 наукових та науково-методичних робіт.

Викладає дисципліни: «Макроекономіка», «Макроекономічний аналіз», «Економічна теорія», «Політична економія».

Павлюк Тетяна Іванівна - кандидат економічних наук, доцент. У 2001 р. закінчила Вінницький національний аграрний університет, за спеціальністю «Менеджмент організації». У березні 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: Управління зайнятістю сільського населення в аграрній сфері, (на матеріалах Вінницької області). Напрямком наукових інтересів є ринок праці та особливості його формування. Плідно співпрацює з Національним науковим центром Інститут аграрної економіки УААН.

Викладає дисципліни: «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Основи економічної теорії».

Пуздимір Микола Іванович – доцент. У 1976 році закінчив Київський інститут фізичної культури за спеціальністю «Викладач фізичної культури та спорту». У 1985 році за високі спортивні досягнення спортсменів у міжнародних та державних змаганнях отримав звання «Заслужений тренер УРСР», у 1992 році за наукові досягнення і читання лекцій у провідних ВНЗ присвоєно звання доцента. Член науково-методичної комісії з фізичного виховання Міністерств освіти і науки, президент обласної асоціації ветеранів спорту і тренерів «ХХI сторіччя». Автор 46 наукових праць. Педагогічний стаж 45 років, з них науково-педагогічного - 38 років.

Є керівником спортивних секцій: «Легка атлетика» «Загально-фізична підготовка».

Сальникова Світлана Володимирівна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри, майстер спорту СРСР з плавання. У 1993 році закінчила Вінницьке медичне училище ім. акад. Д.К. Заболотного, а у 1998 році - Вінницький державний педагогічний університет ім. М.М. Коцюбинського за спеціальністю «Фізичне виховання та біологія». У 2016 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення на тему: «Удосконалення фізичного стану жінок 30 – 49 років шляхом комплексного застосування аквафітнесу і методики ендогенно-гіпоксичного дихання». Педагогічний стаж 16 років, науково-педагогічний стаж 7 роки. Має понад 28 наукових та 4 науково-методичних робіт.

Є керівником спортивних секцій: «Плавання», «Загально-фізична підготовка».

Гринчук Анна Андріївна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший викладач кафедри. У 2011 році закінчила Національний університет фізичного виховання і спорту України за спеціальністю «Фізичне виховання і спорт», а у 2012 в цьому ж навчальному закладі отримала магістра за спеціальністю «Біомеханіка спорту». У 2016 захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення рухової структури техніки гребка кваліфікованих спортсменок у веслуванні академічному». Майстер спорту України з веслування академічного, має II розряд з баскетболу. Коло наукових інтересів: використання інноваційних технологій на заняттях у ВНЗ. Має понад 12 наукових праць.

Викладає дисципліну: «Фізичне виховання».

Юрчик Ірина Борисівна - кандидат економічних наук, старший викладач. У 2004 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». У 2017 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» на тему: «Інституційне забезпечення пріоритетів розвитку національного ринку праці». Автор понад 50 наукових та науково-методичних праць. Напрямок наукових досліджень: інституційні особливості функціонування ринку праці.

Викладає дисципліни: «Політична економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка».

Маскевич Олена Людвігівна - старший викладач. У 1999 році закінчила Київський університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Філософія». Здобувач інституту філософії ім Григорія Сковороди. В 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соціальна значущість християнських цінностей у функціонуванні української сучасної сім’ї». Педагогічний стаж 14 років.

Викладає дисципліни: «Філософія», «Політологія», «Філософія (Логіка)».

Гуренко Олександр Арсентійович – старший викладач. У 1982 році закінчив Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Фізичне виховання». У 2008 році отримав відзнаку Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту «Почесний працівник фізичної культури та спорту України». Стаж педагогічної праці 19 років. Майстер спорту України з боксу. Сертифікований тренер з боксу «2 зірки» Всесвітньої асоціації аматорського боксу (AIBA). Суддя національної категорії.

Є керівником спортивних секцій: «Бокс», «Загально-фізична підготовка».

Кабзюк Олександр Миколайович – асистент, кандидат в майстри спорту з греко – римської боротьби. У 1997 році закінчив Харківське державне вище училище фізичної культури №1 за спеціальністю «Фізичне виховання і спорт».У 2000 році закінчив Харківський державний інститут фізичної культури за спеціальністю «Фізичне виховання та спорт». Неодноразовий призер та чемпіон першості України, міжнародних турнірів. Науково-педагогічний стаж – 15 років.

Є керівником спортивних секцій: «Футбол», «Загально-фізична підготовка».

Чехівська Юлія Станіславівна – асистент кафедри. У 2014 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень Магістр за спеціальністю «Фізика». У 2017 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Фізичне виховання». Кандидат в майстри спорту України, багаторазова призерка кубків України, командного чемпіонату України. Чемпіонка України з бігу на 400м, 800 м та естафетного бігу 4х400 м. Дворазова бронзова призерка з бігу на 400 м, 800 м та чемпіонка Всеукраїнської естафетного бігу 4х400 м Універсіади 2017 р. Коло наукових інтересів - застосування здоров'язберігаючих технологій під час проведення занять з фізичного виховання.

Викладає дисципліну: «Фізичне виховання».

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра філософії та економічної теорії, поряд з іншими кафедрами, активно працює над виконанням головного завдання, яке стоїть перед ВТЕІ КНТЕУ – підготовка висококваліфікованих кадрів економічного профілю. Професорсько-викладацький склад забезпечує високий рівень теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти за фундаментальними та професійно орієнтованими дисциплінами, а саме: «Політекономія», «Основи економічної теорії», «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Макроекономічний аналіз». Поряд з глибокими знаннями студентам ВТЕІ КНТЕУ мають бути притаманні високі моральні якості, глибоке почуття патріотизму, любові до рідної Батьківщини. Саме на формування цих якостей у студентів спрямоване викладання таких соціально-політичних та гуманітарних дисциплін як «Історія України», «Філософія», «Політологія», «Філософія-Логіка», «Історія української культури», «Дипломатичний протокол», «Етика бізнесу», Світова культура» тощо. В умовах інтеграції освіти України до Болонського процесу, кафедра наполегливо працює над впровадженням його основних елементів у практику викладання соціально-економічних наук. Постійно оновлюється лекційний фонд кафедри, пакети візуального супроводження курсів, комп'ютерні банки літератури, опорні конспекти лекцій. Виходячи із засад Болонського процесу, який передбачає значне збільшення питомої ваги самостійної роботи студентів, велика увага приділяється підготовці для студентів відповідних методичних матеріалів. Зокрема, створені пакети методичного забезпечення самостійної роботи з дисциплін, що викладаються на кафедрі. Тільки за останні два роки кафедрою підготовлено і видано більше 30 навчально-методичних розробок, серед яких плани семінарів, програми, робочі програми, практикум, опорні конспекти лекцій, збірник ситуаційних завдань тощо. У 2016 - 2017 рр. було видано 10 методичних розробок. Кафедра активно впроваджує новітні технології навчання — електронні підручники, комп'ютерне тестування, розв'язування ситуаційних завдань тощо. Підготовлені матеріали з дисциплін кафедри в електронному вигляді, адаптовані до дистанційної форми навчання MOODLE. Готується нове покоління методичного забезпечення дисциплін кафедри, яке допоможе здобувачам вищої освіти більш ефективно навчатись в умовах запровадження принципів Болонського процесу.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра є провідною в інституті з питань дослідження основних проблем сучасної економічної теорії, макро- та мікроекономіки. Зокрема, кафедра здійснює дослідження таких наукових проблем, як системна трансформація економіки, шляхи розвитку малого підприємництва в Україні та напрямки піднесення регіональної економіки. В 2015-2016 рр. були завершені роботи над держбюджетними науково-дослідними темами за результатами їх дослідження були підготовлені до друку монографії «Історіографічні аспекти перебування вояків УНР у таборах країн Центральної Європи» обсягом 26,04 д.а., «Становлення та розвиток Ботанічної секції Сільскогосподарського наукового комітету України (1918-1927 рр.)» обсягом 20,04 д.а., «Україна і Польща: історіографія відносин (кін. ХХ − поч. ХХІ ст.)» обсягом 24,18 д.а. та розділ монографії «Оцінка людського потенціалу: регіональний аналіз і прогноз». За 2017 – 2018 рр. викладачами кафедри також було надруковано понад 100 статей, вони брали участь у наукових конференціях, за підсумками яких надруковані статті та тези. На сьогодні кафедра підтримує тісні наукові контакти з відповідними кафедрами інших державних і недержавних університетів м. Вінниці — державним педагогічним, національними медичним, технічним, аграрним університетами, Вінницьким інститутом економіки, Тернопільським національним економічним університетом, Інститутом історії Національної академії наук України, Хмельницьким національним університетом тощо. Викладачі кафедри приділяють увагу підвищенню свого наукового рівня. Кафедра активно залучає до науково-дослідної роботи студентів.

СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ

У процесі виконання наукових досліджень викладачі кафедри філософії та економічної теорії ВТЕІ підтримують тісні зв'язки з кафедрами філософських та соціальних наук КНТЕУ, кафедрами фінансів, менеджменту та адміністрування, бухгалтерського обліку, кафедри соціології, психології та права, фінансового контролю і аналізу ВТЕІ КНТЕУ шляхом обміну інформацією, взаємним рецензуванням та спільним написанням статей, навчальних посібників, методичних рекомендацій. Проводяться спільні дослідження за держбюджетною тематикою. Викладачі кафедри співпрацюють з Вінницькою обласною державною адміністрацією, Вінницькою обласною бібліотекою ім. К.А. Тімірязева, Вінницьким державним педагогічним, національними технічним, аграрним університетами, приватним підприємством «Декор-ЯР», Товариством з обмеженою відповідальністю «Агронафтосервіс», мають спільні наукові публікації.

ОСНОВНІ ПРАЦІ КАФЕДРИ:

 • Стопчак М.В. Фінансова політика українських урядів доби Визвольних змагань (1917-1921 рр.) в сучасній вітчизняній історіографії / М.В. Стопчак // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 березня 2017р., м. Дніпро. – Ч. 1. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. – С. 177-179
 • Стопчак М.В. Армія Української Народної Республіки (1921-1924 рр.): Монографія – Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 448с.
 • Чорна Н.М. Генезис українсько-польських взаємин в контексті інтеграції Польщі до європейського союзу: інтерпретації українських дослідників / Н.М. Чорна // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць. / Ред.кол.: Щербан Т.Д. (гол. ред.) та ін. – № 22. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2017
 • Чорна Н.М. Україна – Польща: ґенеза стратегічного партнерства крізь призму президентського чинника / Н.М. Чорна // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – Вип. 25 : Міжнародний збірник наукових праць / Відп. ред. С.В. Віднянський. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2016. – С. 41–59.
 • Бичков М.М. Проблема пошуку визначальних засад формування громадянського суспільства (історичний аспект) / Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України: Збірник наукових праць IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Ч. 2. – С. 288 – 295.
 • Бичков М.М. Співвідношення громадянського суспільства і держави в системі соціальних трансформацій / Науковий журнал «Молодий вчений» 2016. -№9 (36) . –С. 304 – 307.
 • Осіпова Л. В. Децентралізація: зміни в бюджетній системі України / Л. В. Осіпова, Л. В. Капніа // Економічна модель сучасності: завдання, виклики, перспективи : міжнар. наук.-практ. конфер. 6-7 квітня 2017 року, Ніжин. – С. 89-92.
 • Осіпова Л.В. Вплив євроінтеграційних процесів на економічний розвиток України. / Л. В. Осіпова. // Економіка та суспільство – 2016. - № 2. – С. 75-79.
 • Маскевич О.Л. Релігія як фактор збереження й трансляції національних та духовних традицій // Релігійна свобода: на перехресті епох, країн і культур. Науковий щорічник .– Киів.– 2016. - № 19 – С.73-79.
 • Маскевич О.Л. Христианская семья в условиях современности: традиционность vs модерн / О.Л. Маскевич // Научный журнал “Власть и общество (История. Теория. Практика)». № 2 (38) – Тбилиси, 2016. – С. 135- 146.
 • Красніцька Г.М Формування етично-ціннісних орієнтацій молоді /Г.М. Красніцька // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць /Гол.ред. В.М. Вашкевич.-К.: Видавництво «Гілея», 2016.-Вип.107(4). - 484 с.- С.291-293
 • Красніцька Г. М. Історія виникнення етикету / Г. М. Красніцька // Науковий журнал «Молодий вчений» / Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 2-3 грудня 2016 року ). – у 2-х частинах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016 . – Ч.І. – 200 с. – С. 184-187.
 • Павлюк Т.І. Теоретичні аспекти формування регіонального ринку праці / Т.І.Павлюк // Збірник наукових праць ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Ч. 2. – С. 381-389.
 • Юрчик І.Б. Інституційне та законодавче забезпечення розвитку ринку соціально-орієнтованого ринку праці в Україні / Нижник В.М., Бабій І.В., Климчук А.О., Приступа М.І., Юрчик І.Б. та ін. //Проблеми та механізми забезпечення ефективного функціонування суб’єктів ринку праці за умов інтеграції України до ЄС: монографія/ За наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Нижника. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – 494с.
 • Юрчик І.Б. Іноземні інвестиції в Україні: проблеми та перспективи / І.Б. Юрчик, А.А. Маценко// Україна, Молодий вчений. - 2016. – № 5. – С.38-45.
 • Сальникова С.В. Порівняльна характеристика фізичного стану жінок 30-49 років за показниками фізичної підготовленості в залежності від вмісту жирового компоненту маси тіла / С.В. Сальниклва // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017 – С.77-82
 • Сальникова С. В. Удосконалення фізичного стану жінок 30 36 років за показниками фізичної підготовленості за допомогою комплексного застосування занять аквафітнесом і методики ендогенно-гіпоксичного дихання / Ю. М. Фурман, С. В. Сальникова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – №2 (30). – С. 103-107.

СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ КАФЕДРИ

Колектив кафедри бере участь у суспільному житті інституту. Кафедра активно залучає до науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти. Форми цієї роботи різноманітні: науковий гурток, участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, всеукраїнських студентських олімпіадах. Ряд студентів були відзначені дипломами та почесними грамотами за змістовні доповіді, які були надруковані у збірниках наукових праць.
Важливою складовою підготовки висококваліфікованих спеціалістів є виховна робота, адже Українській державі потрібна молодь національно свідома, духовно багата, спроможна до державотворення. У виконанні цих завдань викладачі кафедри, більшість з яких є кураторами академічних груп, використовують широкий арсенал форм виховної роботи: екскурсії історичними місцями України та Вінниччини, диспути, бесіди, круглі столи, зустрічі з цікавими людьми, вечори поезії. Подібні заходи дозволяють залучати молодь до культурних надбань як усього людства, так і до національних духовних цінностей, формувати у них високі моральні якості.
Сьогодні кафедра філософії та економічної теорії, органічно поєднуючи у своєму складі як досвідчених фахівців, так і молодих викладачів, має значний потенціал, реалізація якого дає змогу піднести навчально-методичну та наукову роботу на вищий рівень, що сприяє посиленню авторитету Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ у державі.

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри