Завідувач кафедри ВЛАСЕНКО ІРИНА ГЕОРГІЇВНА, доктор медичних наук, професор. 1992 році закінчила Тернопільський медичний інститут. Другу вищу освіту здобула у Вінницькому торговельно-економічному інституті зі спеціальності «Менеджмент організацій». У 2004 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук на тему «Функціональна адаптація до психоемоційного навантаження при підготовці фахівців м’ясопереробної галузі». У 2010 р. захистила докторську дисертацію на тему «Структурно-функціональна характеристика адаптативних форм мікробактерій та нові підходи до удосконалення лабораторної діагностики туберкульозу» та отримала диплом доктора медичних наук за спеціальністю 00.03.07 "Мікробіологія". Член Вченої Ради інституту. Науково-педагогічний стаж складає 17 років. Автор понад 200 наукових та науково-методичних видань, є автором 5 навчальних посібників з грифом МОН України, 1 підручника, 5 патентів, 7 монографій. Досліджує проблеми якості та безпеки продуктів харчування.

Викладає дисципліни: «Мікробіологія», «Основи фізіології та гігієни харчування», «Патентознавство», «Сенсорний аналіз», «Управління безпечністю товарів».  

                                                                                                                      ПРО КАФЕДРУ
Кафедру було створено 01.09.2014 року на основі поділу кафедри товарознавства та маркетингу (була створена наказом ВТЕІ № 393 від 17.06.2008 року). За роки діяльності та реорганізації сформовано досвідчений науково-педагогічний колектив, створено сучасну матеріально-технічну базу кафедри, засновано лабораторію сенсорного аналізу. Успішному вирішенню вищезазначених проблем сприяв науково-педагогічний потенціал кафедри. У різні роки в складі кафедри працювали вчені та педагоги, які зробили значний внесок в її розвиток. На кафедрі товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва працює 12 викладачів на штатній основі, з них 2 професори, 7 кандидатів наук, доцентів, 3 асистенти. В теперішній час колектив кафедри складають: доктор технічних наук, професор Авксентюк Б.П., доктор медичних наук, професор Власенко І.Г., кандидати технічних наук, доценти Гирич С.В., Григоренко І.В., Коляновська Л.М., Лояніч Г.С., Сіренко С.О., Тернова А.С., доценти економічних наук Шарко В.В., асистенти Андрусенко Н.В., Василишина О.В., Янчик О.П.


 

Авксентюк Борис Петрович – д.т.н., професор. Закінчив Новосибірський державний університет за спеціальністю «Фізика». Захистив докторську дисертацію по темі «Самоподдерживающийся фронт вскипания и кризисы теплообмена» при Новосибірському державному університеті. Провідний фахівець у сфері тепло - і масообміну, має більше 150 наукових і науково-методичних праць, опублікованих у вітчизняних та іноземних виданнях. Результати досліджень апробовані на міжнародних конференціях (Японія, Італія, Франція, Югославія, Росія).

Викладає дисципліни: «Фізика», «Електротехніка», «Теплотехніка», «Прикладна механіка», «Фізичні методи дослідження», «Матеріалознавство та технологія виробництва товарів», «Методологія та організація наукових досліджень».
Гирич Сергій Володимирович – к.т.н., доцент. Декан факультету товарознавства, маркетингу та туризму. Закінчив Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами». У 2004 році захистив кандидатську дисертацію по темі «Якість і безпека м’ясопродуктів, отриманих в несприятливих еколого-епізоотичних умовах» при КНТЕУ. Спеціаліст в галузі товарознавства і експертизи продовольчих товарів. Має понад 140 наукових та науково – методичних праць.

Викладає дисципліни: «Експертиза алкогольних напоїв», «Теоретичні основи товарознавства» «Організація роботи сомельє», «Товарознавчі складові ринкознавства», «Барна справа».

 

Григоренко Інна Василівна – к.т.н., доцент. Закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність». Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Товарознавча оцінка ювелірних виробів на основі сплавів червоного золота з модифікуючими домішками». Наукові інтереси лежать у вивченні питань щодо експертної оцінки коштовностей та культурних цінностей. Автор понад 40 науково-практичних та науково-методичних праць в т.ч. посібник з грифом МОН «Ювелірні товари та побутові годинники», 9 патентів на корисну модель.

Викладає дисципліни: «Основи митної справи», «Експертиза культурних цінностей», «Експертиза дорогоцінних металів та коштовного каміння», «Патентознавство», «Товарознавство», «Товарознавча номенклатура ЗЕД».

 

Коляновська Людмила Миколаївна – к.т.н., доцент. Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність». Захистила кандидатську дисертацію з теми «Інтенсифікування процесів екстрагування при виробництві олії із сої та ріпаку» при Вінницькому національному аграрному університеті. Займається дослідженням проблем у напрямку інтенсифікування екстрагування олійних культур. Має близько 60 наукових та науково-методичних праць, в тому числі 1 патент, 2 монографії та 1 навчальний посібник.

Викладає дисципліни: «Експертиза паливно-мастильних матеріалів», «Експертиза транспортних засобів», «Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів», «Кваліметрія», «Міжнародне технічне регулювання», «Основи стандартизації, метрології та управління якістю», «Оцінка відповідності», «Стандартизація, метрологія та управління якістю», «Товарна номенклатура ЗЕД», «Товарознавство», «Управління якістю», «Товарознавство. Біржові товари».

 

Лояніч Григорій Семенович – к.т.н., доцент. Закінчив Київський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами». Захистив кандидатську дисертацію по темі «Качество стой кости к хранению жирових продуктов типа слив очного масла и топленного молока» при Київський торгово-економічний інституті. Має близько 80 наукових та науково-методичних праць, в тому числі авторське свідоцтво на винахід.

Викладає дисципліни: «Контроль якості надання послуг», «Товарознавство», «Основи товарознавства», «Товарознавство. Харчові продукти», «Теоретичні основи товарознавства», «Порівняльні тестування товарів та послуг».


 

Сіренко Світлана Олександрівна – к.т.н., доцент. Закінчила Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами». Захистила кандидатську дисертацію по темі «Повышение долговечности декора и потребительских свойств фарфоровой посуды» при Московському інституті народного господарства ім. Плеханова. Наукові інтереси пов’язані з проблемами дослідження асортименту, якості та конкурентоспроможності непродовольчих товарів, має близько 200 наукових та науково-методичних праць, з яких три підручника та 3 посібника з грифом Міністерства освіти і науки України.

Викладає дисципліни: «Експертиза наркотичних, отруйних та вибухо-небезпечних речовин», «Експертиза товарів», «Оптово-посередницька діяльність», «Товарознавство. Непродовольчі товари», «Товарознавство. Послуги».
Тернова Алла Станіславівна - к.т.н., доцент. Закінчила Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами». Захистила кандидатську дисертацію по темі: «Разработка ассортимента и исследование потребительских свойств тканей из комбинированных петлистых нитей». Спеціаліст в галузі товарознавства непродовольчих товарів. Наукові інтереси лежать в площині досліджень ринків непродовольчих товарів. Має більше 200 наукових та науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Товарознавство. Непродовольчі товари», «Теоретичні основи товарознавства», «Товарознавство», «Товарознавчі складові ринкознавства», «Основи товарознавства», «Митна справа».
Шарко Віталій Вікторович  - к.е.н., доцент. Заступник завідувача кафедри. Закінчив Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність». В 2014 році захистив кандидатську дисертацію по темі «Механізм інтенсифікації виробництва конкурентоспроможної продукції підприємств легкої промисловості» при Хмельницькому національному університеті. Наукові інтереси: Інноваційні рішення щодо удосконалення діяльності підприємств торгівлі. Автор 120 науково-практичних та науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Організація торгівлі», «Торговельне обладнання», «Товарознавство. Пакувальні матеріали та тара», «Експертиза товарів», «Естетика товарів та дизайн», «Комерційна діяльність».

 

Андрусенко Надія Володимирівна – асистент. Закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність». Друга вища освіта за спеціальністю «Державні фінанси». Досліджує ринок екологічно чистої продукції органічного землеробства.

Викладає дисципліни: «Товарознавство. Пакувальні матеріали та тара», «Естетика товарів та дизайн», «Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів», «Основи товарознавства», «Товарна номенклатура ЗЕД», «Моделювання фінансово-господарської діяльності», «Товарознавство», «Товарознавство. Харчові продукти».

 

Василишина Ольга Василівна – асистент. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М.М. Коцюбинського за спеціальністю «Хімія, біологія та основи екології. Досліджує проблеми якості та збереженості харчових продуктів.

Викладає дисципліни: «Хімія», «Харчова хімія», «Мікробіологія», «Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів», «Основи товарознавства», «Товарознавство», «Товарознавство. Непродовольчі товари».

 

 

 

 

 

Янчик Олена Петрівна – асистент. Закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут Київського торговельно-економічного інституту за спеціальністю «Товарознавство продовольчих товарів». Досліджує стан ринку споживних властивостей та якості товарів. Автор 30 науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Організація торгівлі», «Основи товарознавства», «Товарознавство. Непродовольчі товари», «Теоретичні основи товарознавства», «Торговельне обладнання».  

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

  Кафедра товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва готує фахівців за спеціальністю «Товарознавство і торговельне підприємництво» (спеціалізації «Товарознавство та комерційна логістика», «Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі») освітнього ступеня «бакалавр», за спеціальностями «Товарознавство і комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі» освітнього ступеня «магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

НАУКОВА РОБОТА

 Головними напрямами науково-дослідної роботи кафедри за останні роки є:

  • управління конкурентоспроможністю підприємств (міжкафедральна);
  • удосконалення виробництва функціональних кисломолочних продуктів з використанням пробіотиків;
  • формування асортименту спортивних товарів в сучасних умовах діяльності торговельного підприємства;
  • дослідження впливу недогріву рідини на третю кризу тепловіддачі при вертикальному розташуванні поверхні нагріву.

СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ

 Кафедра товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва відповідно до укладених угод про співпрацю, здійснює  творче науково-технічне співробітництво з: Управлінням у справах захисту прав споживачів у Вінницькій області, Вінницькою торгово-промисловою палатою, ПП «Їжа богатирів», Республіканським унітарним підприємством «Научно-практический центр Национальной академии наук Белоруссии по животноводству», ДБУ «Південно-західним регіональним центром інноваційного розвитку», кафедрою рослинництва та технологій Вінницького національного аграрного, кафедрою плодівництва, овочівництва та технології переробки продукції рослинництва Вінницького національного аграрного університету, кафедрою переробки м’яса, молока  та мікробіології Вінницького національного аграрного університету, ПрАТ «Вінницькою харчосмаковою фабрикою»,  Вінницькою філією «ДП- гарантія Маркет». Кафедра підтримує тісні контакти із спорідненими кафедрами головного університету (кафедрою товарознавства та експертизи непродовольчих товарів, кафедрою товарознавства та експертизи продовольчих товарів, кафедрою маркетингу та реклами) шляхом спільного написання підручників, навчальних посібників, читання лекцій, керівництва дипломними та магістерськими роботами (професор Мережко Н.В., доцент Коломієць Т.М.), участі у науково-методичній комісії Міністерства освіти і науки України з економіки та підприємництва (підкомісія з товарознавства і торговельного підприємництва), обміну науковою інформацією. Також кафедра співпрацює з:

   • Інститутом теплофізики Сибірського відділення Російської Академії наук;
   • Головним управлінням економіки Вінницької обласної державної адміністрації;
   • Вінницькою торгово-промисловою палатою
   • Вінницьким торговельно-економічним коледжем КНТЕУ;
   • Хмельницьким торговельно-економічним коледжем КНТЕУ;
   • Вінницьким національним аграрним університетом.

Крім того, підтримуються тісні зв’язки з підприємствами харчової та легкої  промисловості, провідними торговельними  підприємствами  м. Вінниці, які є базами практик студентів та за матеріалами яких здійснюються дослідження при написанні дипломних та магістерських робіт. 

ОСНОВНІ ПРАЦІ КАФЕДРИ

   1. Власенко В.В., Власенко І.Г., Гирич С.В., Лоянич Г.С. Санітарно-епідеміологічна експертиза молока і молочних продуктів: Навч. посібн. – Вінниця : ПП «Едельвейс і К», 2008. – 132с. Власенко В.В. «Технологія продуктів забою тварин». Навчальний посібник – Вінниця : «Едельвейс і К», 2009. – 447 с.
   2. Власенко В.В. «Технологія переробки птиці». Навчальний посібник Вінниця : «Едельвейс і К», 2009. – 303 с.
   3. Власенко В.В., Палій В.Г., Власенко І.Г., Журило О.А. Мікробіологія (практикум). – Вінниця : «Едельвейс і К». 2009. – 236с.
   4. Тернова А.С. та ін. Управління стратегічним розвитком регіону з використанням інформаційно-аналітичних систем : Монографія. - Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2009. – 224 с.
   5. Сіренко С. О. «Матеріалознавство і технологія матеріалів», Підручник. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. - 400 с.
   6. Власенко В.В., Гирич С.В. «Товарознавство риби та рибних товарів» навчальний посібник Вінниця: ГО «Світанок», 2010 – 328с.
   7. Сіренко С. О., Луцяк В. Г. «Матеріалознавство» опорний конспект лекцій. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ. 2011. 50с.
   8. Власенко В.В., Власенко І.Г., Блащук В.В. Технічна мікробіологія (практикум). Навчальний посібник. – Вінниця: ПП «ТД Едельвейс і К», 2011 – 152с.
   9. Власенко В.В., Бігун П.П., Власенко І.Г., Приліпко Т.М. Технологія мяса та м’ясопродуктів (Лабораторний практикум): Вінниця, 2012. – 320с.
   10. Власенко В.В., Власенко І.Г. Фізіологія та гігієна харчування. Навч. посібн. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», Вінницька міська друкарня, 2012. – 300с.
   11. Власенко І.Г. Особливості виробництва сучасних молочних продуктів функціонального призначення. Монографія – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2013 – 218с.
   12. Власенко В.В., Головко М.П., Власенко І.Г., Фаріонік С.В., Гирич С.В. Товарознавство м’ясної сировини та м’ясопродуктів: Вінниця. – 2013 – 384с.
   13. Тернова А.С., Мельник Т.С. Стратегічний маркетинг. Опорний конспект. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ. 2013. – 43с.
   14. Шарко В.В., Сіренко С.О. Оцінка ефективності логістичної діяльності на промисловому підприємстві : Удосконалення економічних механізмів управління сучасними системами підприємств, корпорацій, галузей, регіонів, країн: Монографія / за заг. ред. Ю.З. Драчука, В.Я. Швеця; М-во освіти і науки України; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – 402с.
   15. Тернова А.С., Сіренко С.О., Красільник Т.В., Погріщук Б.В. Комерційна логістика: Навч. посіб. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2014. – 228 с.

СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ КАФЕДРИ 

Кафедра товарознавства. експертизи та торговельного підприємництва є випусковою кафедрою, що готує фахівців, в тому числі і магістрів зі спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність» (спеціалізації «Товарознавство та комерційна логістика», «Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі», «Управління товарними системами і мерчандайзинг»). На кафедрі працює висококваліфікований колектив викладачів, з яких 78 % кандидати та доктори наук.  Кафедра забезпечує виконання близько 70 дисциплін, основними із яких є товарознавство продовольчих та непродовольчих товарів, маркетинг, комерційна діяльність, торговельна логістика. В колі інтересів викладачів кафедри аналіз вітчизняних товарних ринків, дослідження якості, безпеки та конкурентоспроможності товарів. Професори та доценти кафедри беруть активну участь у різноманітних конференціях, симпозіумах, семінарах тощо. Викладачі кафедри є авторами багатьох підручників, навчальних посібників, монографій, опорних конспектів та іншої друкованої продукції. Провідні доценти та професори кафедри активно впроваджують у навчальний процес передові технології викладання, вдосконалюють свою педагогічну майстерність.  

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

Досвід показує, що найбільш дієвими методами навчання і виховання молодих спеціалістів є участь студентської молоді в науковій роботі, тому сьогодні важливо не тільки чому навчати, але і як вчити. Викладачі кафедри готують не просто грамотних спеціалістів – товарознавців вищої кваліфікації, – але і творчу особистість, керівника. Підвищення якості підготовки спеціалістів торговельної галузі можна досягти при двосторонньому прагненні професорсько-викладацького колективу і студентів. Одним із шляхів досягнення даної мети є залучення студентів до науково-дослідної роботи. Керівництво науковими роботами студентів здійснюють всі викладачі кафедри. Форми різні: дипломних та магістерських робіт з елементами НДР, написання наукових статей, тез доповідей, повідомлень, участь у роботі наукових конференцій. Кращі розділи цих робіт доводяться до уваги всіх студентів академічних груп. До науково-дослідної роботи було залучено студентів ІІI-VI курсів спеціальностей «Товарознавство та комерційна діяльність» і «Товарознавство та експертиза в митній справі» денної та заочної форм навчання. На кафедрі працює дискусійний клуб: експертизи продовольчих та непродовольчих товарів (керівник доц. Гирич С.В.).

ВИПУСКНИКИ КАФЕДРИ 

За 47-річну історію роботи інституту кафедра підготувала висококваліфікованих фахівців з товарознавства та комерційної діяльності, товарознавства та експертизи в митній справі, які працюють у Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській та інших областях, у тому числі на керівних посадах вищої та середньої ланки в різних галузях економіки та сфери освіти. Серед випускників кафедри можна відмітити викладачів цієї ж кафедри: Мамонова Петра Даниловича, 1973 року випуску; Лояніча Григорія Семеновича, 1976 року випуску; Тернову Аллу Станіславівну, 1980 року випуску; Лозовського Олександра Миколайовича, 1983 року випуску; Гирича Сергія Володимировича, 1984 року випуску; Бєляєву Надію Володимирівну, 2005 року випуску; Шарка Віталія Вікторовича, 2006 року випуску. Також необхідно відзначити таких випускників: Жукунов Володимир Іванович, 1976 року випуску, заступник генерального директора АТ "Сталькон", м. Москва; Істенюк Іван Дякирович, 1976 року випуску, генеральний директор Чернігівського комерційного центру, м. Чернігів; Кравчук Галина Олександрівна, 1976 року випуску, кандидат економічних наук, декан Вінницького факультету менеджменту та бізнесу Київського університету культури; Якименко Володимир Павлович, 1976 року випуску, заступник голови правління Вінницької облспоживспілки; Любонька Алім Семенович, 1977 року випуску, директор підприємства облспоживспілки "Вінницька обласна універсальна торгова база"; Дзюбан Алла Григорівна, 1979 року випуску, провідний програміст-аналітик фірми "Солі", м. Нью-Йорк, США; Бойчук Ірина Андріївна, 1981 року випуску, заступник голови правління ЗАТ "Вінницький універмаг"; Ямцун Ігор Володимирович, 1984 року випуску, директор універсаму "Кристал-Престиж", м. Вінниця. Трішкіна Ніна Іванівна, директор Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ; Кіпоренко Світлана Миколаївна, 1986 року випуску, декан факультету економіки і підприємництва Вінницького кооперативного інституту; Гавенко Михайло Станіславович, 2006 року випуску, генеральний директор ПП «ТД Культовари».  


   1. Бренд-менеджмент
   2. Дизайн в рекламі
   3. Директ-маркетинг
   4. Дослідження та регулювання споживчого ринку
   5. Експертиза товарів
   6. Електротехніка
   7. Естетика товарів та дизайн
   8. Єврологістика
   9. Історія реклами та звיязків з громадкістю
   10. Комерційна діяльність
   11. Комерційна логістика
   12. Контроль якості надання послуг
   13. Кон’юнктура товарного ринку
   14. Кризові комунікації
   15. Логістика
   16. Маркетинг
   17. Маркетинг послуг
   18. Маркетингова діяльність підприємства
   19. Маркетингова політика комунікацій
   20. Маркетингова товарна політика
   21. Маркетингова цінова політика
   22. Маркетинговий менеджмент
   23. Маркетингові дослідження
   24. Матеріалознавство та основи технологій виробництва товарів
   25. Матеріалознавство та технологія виробництва товарів
   26. Медіапланування
   27. Мерчандайзинг
   28. Міжнародна логістика
   29. Міжнародний маркетинг
   30. Навчальний тренінг
   31. Обладнання торговельних підприємств
   32. Організація виставкової діяльності
   33. Організація звיязків з громадськістю
   34. Організація та технологія торгівлі
   35. Організація торгівлі
   36. Основи поліграфії та техніки виготовлення рекламних засобів
   37. Основи стандартизації, метрології та управління якістю
   38. Основи товарознавства
   39. Основи товарознавства непродовольчих товарів
   40. Поведінка споживачів
   41. Паблік рілейшинз
   42. Продакт плейсмент
   43. Патентознавство
   44. Прикладна механіка
   45. Промисловий маркетинг
   46. Прямий маркетинг
   47. Реклама в системі маркетингу
   48. Рекламний креатив
   49. Рекламний та ПР-менеджмент
   50. Рекламні технології
   51. Сертифікація та конкурентоспроможність товарів
   52. Сертифікація товарів
   53. Стандартизація, сертифікація, метрологія
   54. Стратегічний маркетинг
   55. Теоретичні основи товарознавства
   56. Теоретичні основи товарознавства (Сенсорний аналіз, Інструментальні методи дослідження)
   57. Теплотехніка
   58. Технічне регулювання (Основи стандартизації, метрології та управління якістю)
   59. Технічне регулювання (Оцінювання відповідності)
   60. Технологія зберігання товарів
   61. Товарознавство (Непродовольчі товари)
   62. Товарознавство
   63. Товарознавство (Пакувальні матеріали та тара)
   64. Товарознавство (Послуги)
   65. Товарознавство (Харчові продукти)
   66. Товарознавство непродовольчих товарів
   67. Товарознавство продовольчих товарів
   68. Товарознавство харчових  продуктів
   69. Товарознавчі складові ринкознавства
   70. Університетська освіта
   71. Управління безпечністю товарів
   72. Управління продажем
   73. Управління товарними системами
   74. Управління якістю
   75. Управління якістю продукції та послуг в ГРГ
   76. Устаткування підприємств
   77. Фізика
   78. Фірмовий стиль і дизайн
   79. Функціональна логістика
   80. Харчова хімія
   81. Хімія
   82. Ярмаркова та виставкова діяльність

Дисципліни спеціалістів

 1.Бренд-менеджмент
2.Дослідження та регулювання споживчого ринку
3.Єврологістика
4.Комерційна логістика
5.Мерчандайзинг
6.Міжнародний маркетинг
7.Управління товарними системами
8.Рекламний та ПР-менеджмент
9.Рекламні технології
10.Стратегічний маркетинг
11.Управління якістю
12.Управління товарними системами

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри