29-30 жовтня 2020 року завідувачка кафедри економіки та міжнародних відносин Хачатрян В.В. та асистент кафедри Стратійчук В.М. взяли участь у міжнародній конференції «Соціально-економічні виміри євроінтеграційних процесів: тенденції, виклики, перспективи» організованій українською Асоціацією викладачів і дослідників європейської інтеграції спільно з Київським національним торговельно-економічним університетом та у співпраці з Національним Еразмус+ офісом в Україні. Впродовж двох днів у конференції взяли 63 українських та міжнародних дослідники. Надзвичайно цікаві доповіді польського економіста із світовим ім’ям – проф. Гжегожа Колодко, проф. Томаса Крусманна з університету м. Грац (Австрія), британського дослідника Марка Геллєра, польського вченого Томаша Бояр-Фіялковскі дозволили виявити основні перешкоди руху України до ЄС з точки зору європейських вчених та провести паралелі із вітчизняним баченням. Захоплюючі та інформативні доповіді вітчизняних дослідників стосувалися проблем правового, економічного, соціального та екологічного забезпечення руху України до ЄС. Хачатрян В.В. та Стратійчук В.М. запропонували своє бачення ролі ЄС у подоланні Україною негативних соціально-економічних наслідків COVID-19.