12 листопада 2020 року викладачі інституту та студенти ОП «Публічне управління та адміністрування» взяли участь у IІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна парадигма публічного управління», організованій Львівським національним університетом імені Івана Франка спільно з Національним університетом «Чернігівська політехніка» та Львівським регіональним інститутом державного управління НАДУ при Президентові України, яка відбулася у дистанційному форматі.
Інформативні доповіді вітчизняних та закордонних дослідників стосувалися актуальних питань модернізації публічного управління та адміністрування, підвищення якості вищої освіти фахівців з публічного управління та адміністрування.
На пленарному засіданні виступила доцентка кафедри менеджменту та адміністрування Ніколіна І.І. з доповіддю «Оцінка цифровізації публічного управління та адміністрування», яка проаналізувала і візуалізувала результати оцінювання цифрових трансформацій в Україні на основі міжнародних індексів та висвітлила результати оцінювання стану цифровізації публічного управління та адміністрування на місцевому рівні на прикладі Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

У секційних засіданнях взяли участь викладачі інституту та студенти ОП «Публічне управління та адміністрування»:
Іванченко Г.В., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, доповідь на тему «Розвиток талантів на муніципальному рівні (приклад м. Вінниця)»;
Копняк К.В., старший викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем, доповідь на тему «Електронний документообіг в контексті реалізації та розвитку цифрового урядування»;
Лелека Ю.Ю., студентка гр. ПУА 41д, доповідь на тему «Децентралізація влади: порядок денний на короткострокову перспективу» (наук. кер. Ніколіна І.І.);
Масло Т.О., студентка гр. ПУА 41д, доповідь на тему «Адміністративна реформа в Україні» (наук. кер. Ніколіна І.І.);
Михайлишена К.П., студентка гр. ПУА 41д, доповідь на тему «Окремі аспекти функціонування місцевого самоврядування» (наук. кер. Ніколіна І.І.);
Ременюк Я.А., студентка гр. ПУА 41д, доповідь на тему «Трансформаційні процеси місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні» (наук. кер. Ніколіна І.І.).