22 грудня 2020 року кафедрою право ВТЕІ КНТЕУ був проведений в режимі ОНЛАЙН всеукраїнський круглий стіл «Роль правозахисних органів України у забезпеченні прав та свобод людини».
У роботі круглогу столу брали участь викладачі кафедри права ВТЕІ КНТЕУ; кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету ім. В.Стуса; кафедри правознавства і гуманітарних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету; кафедри бізнесу та права Вінницького соціально-економічного інституту ВНЗ «Відкритий міжнародний університету розвитку людини «Україна»; кафедри судової медицини та права Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова; кафедри кримінального права та процесу Київського університету права НАН України; кафедри журналістики, реклами та зв`язків з громадкістю Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського, а також студенти магістри, які навчаються за спеціальністю «Право» ВТЕІ КНТЕУ.

З доповідями виступили: Лукіянова М. Д. – директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Вінницькій області на тему «Безоплатна правова допомога для незахищених категорій громадян»; Грушко Ж.В. – адвокат, старший партнер Адвокатського обʼєднання "ВІНПАРТНЕРС" на тему «Роль громадських організацій у здійсненні захисту прав людини»; Левицька О.І. – адвокат на тему «Діяльність адвоката в стадії досудового розслідування»; Тальянчук Л.С. – завідувач сектору почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та обліку відділу криміналістичних досліджень Вінницького НДЕКЦ МВС на тему «Висновок експерта як спосіб захисту прав громадян»; Білоус І.М. – к.ю.н., доцент кафедри права ВТЕІ КНТЕУ на тему «Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності».
За результатами обговорення були сформовані рекомендації щодо удосконалення роботи правозахисних органів України у забезпеченні прав та свобод людини.