2 лютого 2021 року кафедрою маркетингу та реклами спільно з кафедрою права було проведено вебінар «Правові засади академічної доброчесності» для студентів 1-4 курсів спеціальності «Маркетинг», ОС «молодший бакалавр», «бакалавр».
Фахівці-практики кафедри права запропонували для розгляду нормативно-правове забезпечення впровадження принципів академічної доброчесності у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ.
Гостру дискусію викликали важливі теми, що турбують академічну спільноту, а саме: запобігання та виявлення академічного плагіату, академічна доброчесність та авторське право.

Спікери зазначили, що питання академічної доброчесності не знаходиться лише в площині «покарати», це питання формування культури доброчесної академічної поведінки.
Також учасники вебінару говорили про те, як дотримання доброчесності впливає на якість освіти, про важливість дотримання академічної доброчесності як науково-педагогічним персоналом, так і здобувачами вищої освіти, про необхідність формування культури дотримання академічної доброчесності у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ.
Тож здобувачі вищої освіти ОП «Маркетинг» скористалися новими можливостями, щоб отримати нові знання, досвід та підвищити професійний рівень.