17 лютого 2021 року на факультеті економіки, менеджменту та права в рамках проведення ІХ Фестивалю студентської науки професором кафедри права Штифурак Віри Євгеніївни було проведено відкрите засідання студентського наукового гуртка «Правовий Універсум» на тему: «Психологічні основи формування правосвідомості студентської молоді». На засідання студентського наукового гуртка «Правовий Універсум» був запрошений професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського Каплінський Василь Васильович. Учасниками були здобувачі вищої освіти груп ПР-11д, ПР-12д, ОО-21д, ОО-22д. Присутні зацікавлено сприйняли виступ-презентацію професора Каплінського В. В. на тему «Проблеми морального вибору студентської молоді у процесі формування правосвідомості». В основу обговорення покладено характеристику психологічних механізмів формування етапів свідомих дій і вчинків у суперечливих умовах соціальної дійсності. У присутніх великий інтерес викликало обговорення проблемних ситуацій, фрагментів художніх фільмів, літературних творів на правничу тематику. Особливо зацікавлено було сприйнято інформацію зарубіжних ЗМІ щодо популяризації у дитячому та молодіжному середовищі, так званих ліберальних цінностей.