22 лютого 2021 року в рамках проведення ІХ Фестивалю студентської науки на факультеті економіки, менеджменту та права, кафедрою менеджменту та адміністрування проведено Відкрите засідання студентського наукового гуртка «Менеджмент: проблеми сьогодення та перспективи розвитку» на тему: «Стратегії інноваційного розвитку підприємств та організацій в сучасних умовах» (керівник д.е.н., професор Боковець В.В.).
У засіданні брали участь здобувачі вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» ІІІ курсу групи ПУА-31д та спеціальності 073 «Менеджмент» ІV курсу групи МО-41д. Також серед запрошених були викладачі кафедри менеджменту та адміністрування.
Засідання наукового гуртка пройшло у жвавій дискусії щодо проблем та інновацій, які були предметом обговорення. Заступник завідувача кафедри Корж Наталія Володимирівна зазначила, що усі доповіді були на найвищому рівні.