25 лютого 2021 року кафедрою економічної кібернетики та інформаційних систем Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ було проведено відкрите засідання наукового гуртка «Практичні аспекти застосування системного аналізу та теорії ймовірностей» (керівник – доцент Лариса Радзіховська), яке відбулося в рамках ІХ Фестивалю студентської науки.
У роботі гуртка взяли участь студенти спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» освітньої програми «Інформаційні технології у бізнесі». Зокрема, здобувачі вищої освіти групи ІСТ-21д виступили з доповідями про історію виникнення та застосування теорії ймовірностей в економічній, фінансовій та ІТ-сферах. Цікавим був виступ Миколи Романова, який обґрунтовував необхідність знань з теорії ймовірностей для майбутньої професійної діяльності. Студенти ж групи ІСТ-31д розглядали питання практичної значимості системного аналізу.