26 лютого 2021 року в рамках проведення IX Фестивалю студентської науки кафедрою фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ організовано і проведено Всеукраїнський круглий стіл на тему: «Регіональна фінансова політика: сучасний стан та вектори розвитку». У науковому заході взяли участь здобувачі вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» Поліського національного університету (м. Житомир), Вінницького національного аграрного університету та Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.
До активної участі в роботі круглого столу долучились здобувачі освітнього ступеня «молодший бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», а також професорсько-викладацький склад кафедри фінансів ВТЕІ КНТЕУ, запрошені гості з Вінницького національного аграрного університету та Поліського національного університету, зокрема, професори Дмитро Дема, Лариса Вдовенко та доценти Олег Стойко, Олена Марценюк.