7-8 квітня 2021 року на базі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» проведено підсумкову науково-практичну конференцію ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» у форматі онлайн відео-зв'язку. За результатами виступів галузевою експертною комісією двох здобувачів освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» першого рівня вищої освіти кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ було визнано переможцями Конкурусу:
диплом ІІІ ступеня: МАЗУР Руслан – студент 4 курсу (ПУА-41д) з науковою роботою на тему «Цифрові комунікації в публічному управлінні на регіональному та місцевому рівнях», виконана під науковим керівництвом канд. наук держ. упр., доцентки Ніколіної Ірини;
диплом учасника: РЕМЕНЮК Яна – студентка 4 курсу (ПУА-41д) з науковою роботою на тему «Формування національної ідентичності та культурної самобутності молодого покоління», виконана під науковим керівництвом к. е. н., доцентки, завідувача кафедри менеджменту та адміністрування Махначової Наталі.
Вітаємо переможців! Бажаємо творчої наснаги та професійного зростання!