21 квітня 2021 року дистанційно на платформі Zoom було проведено засідання секції №9 «Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку бізнесу» в рамках X Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих».
У засіданні взяли участь 33 особи, серед них здобувачі вищої освіти груп МР-42д, ТКЛ-31д, МР-21д, МР-22д, МР-23д, МР-11мб, МР-21мб; науково-педагогічні працівники кафедри маркетингу та реклами.
Було оголошено 6 доповідей:
1. Дослідження комплексу маркетингу на ТОВ «Сільпо-Фуд».
Доповідач: Пустовіт Аліна, 4 курс, група МР-42д.
Науковий керівник Громова О.Є., к.е.н., доцент.
2. Логістичні особливості олійно-жирового експорту.
Доповідач: Король Ірина, 3 курс, група ТКЛ-31д.
Науковий керівник Довгань Ю.В., старший викладач.

3. Цінові стратегії на основі психології.
Доповідач: Шлапак Ольга, 2 курс, група МР-21д.
Науковий керівник Пчелянська Г.О., к.е.н., доцент.
4. Реклама в мережі Інтернет як невід’ємна частина сучасного бізнесу.
Доповідач: Ахтирська Віолетта, 2 курс, група МР-22д.
Науковий керівник Головчук Ю.О., к.е.н., доцент.
5. Товар і послуга, як об’єкти маркетингової товарної політики.
Доповідач: Шушковська Анжела, група 2 курс, МР-21д.
Науковий керівник Скорук О.П., к.е.н., доцент.
6. Екологічні рішення маркетингової товарної політики.
Доповідач: Грига Ангеліна, курс, група МР-23д.
Науковий керівник Середницька Л.П., старший викладач.
Всі доповідачі отримали подяки за кращу доповідь на секційному засіданні.
Подяка вручена Осипенко Ірині, члену Студентського наукового товариства «ВАТРА», за активну участь у підготовці секційного засідання.