21 квітня 2021 року дистанційно на платформі Zoom було проведено засідання секції № 1 «Глобальні імперативи підприємницького потенціалу компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках» в рамках X Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих».
У засіданні взяли участь 29 осіб, серед них здобувачі вищої освіти груп ЕП-31д, Е-21д, Е-22д, МЕВ-32д, МЕВ-21д, МЕВ-22д , МБ-41д, МБ-42д, М-22д, ПТБД-11д; науково-педагогічні працівники кафедри економіки та міжнародних відносин, представники студентського наукового товариства «Ватра».

Було оголошено 6 доповідей: 1. Вплив епідемії коронавірусу на світову економіку.
Доповідач: Жовтобрюх Богдана, 3 курс, група МЕВ-32д
Науковий керівник Людмила Давидюк
2. Проблемні аспекти міжнародної торгівлі у глобальних мережах поставок.
Доповідач: Слівка Тетяна, 2 курс, група МЕВ-22д
Науковий керівник Оксана Мельничук
3. Бюджетний дефіцит, причини його виникнення та джерела покриття.
Доповідач: Бевза Ірина, 2 курс, група Е-21д
Науковий керівник Олександр Недбалюк
4. Платоспроможність на початковому етапі розвитку підприємства.
Доповідач: Джигирис Ігор, 3 курс, група ЕП-31д
Науковий керівник Світлана Супрун
5. Особливості впливу факторів на інвестиційну діяльність підприємства.
Доповідач: Засухіна Вікторія, 4 курс, група МБ-42д
Науковий керівник Оксана Кульганік
6. Проблеми розвитку національно малого та середнього бізнесу в сучасних умовах.
Доповідач: Слободянюк Дана, 1 курс, група ПТБД-11д
Науковий керівник Лариса Осіпова
Всі доповідачі отримали подяки за кращу доповідь на секційному засіданні.
Подяка вручена Ткач Ользі, члену Студентського наукового товариства «ВАТРА», за активну участь у підготовці секційного засідання.