28 травня 2021 року кафедрою маркетингу та реклами Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ був проведений Міжнародний круглий стіл «Маркетинг і логістика: вектори взаємодії».
До заходу долучилися науково-педагогічні працівники з Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку, Одеської національної академії харчових технологій, Хмельницького національного університету, Одеської державної академії будівництва та архітектури, Відокремленого структурного підрозділу «Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж Державного університету «Одеська політехніка» та стейкголдери. Учасники обмінялися досвідом щодо визначення напрямів взаємодії маркетингу та логістики в практичній діяльності підприємств та організації освітнього процесу підготовки бакалаврів з логістики.
Під час обговорення розглядалися сучасні вимоги до розроблення профілю освітніх програм та тенденції Європейського ринку освітніх послуг за напрямом «Логістика»; питання впливу світової логістичної кризи на економіку України, ефект «Ever Guven»; сучасний стан та перспективи інвестування розвитку автотранспортних технологій: логістичний аспект.