23 червня 2021 року на базі кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем відбувся науково-практичний семінар на тему «Комунікаційні технології в менеджменті, бізнесі, освіті», який проходив у режимі online на платформі Zoom. В роботі семінару взяли участь викладачі Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, Державного університету інфраструктури та технологій, Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ та здобувачі освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності «Інформаційні системи та технології» освітньої програми «Інформаційні технології у бізнесі».

У ході семінару обговорювались актуальні в наш час питання використання інтерактивних мультимедійних робочих листів, реалізації електронного журналу викладача у різних закладах вищої освіти, впровадження сучасних освітніх середовищ та платформ для відеоконференцій в умовах дистанційного та змішаного навчання, а також засобів для проведення вебінарів та віддалених бізнес-нарад, порівняння їх можливостей тощо. Дякуємо колегам за обмін досвідом у реалізації передових освітніх технологій, методів, форм і засобів навчання!