Відділ технічних засобів навчання є самостійним структурним підрозділом Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.  

Завдання та напрями роботи: здійснення апаратно-програмного забезпечення навчального процесу та адміністративної діяльності інституту; разом з керівництвом інституту, в межах своєї компетенції, розробка стратегії розвитку комп’ютерної мережі інституту, структури автоматизації навчальних, методичних та адміністративних процесів; надання технічної підтримки комп’ютеризації всіх підрозділів інституту. 

Функції відділу: 

  • Здійснює технічне обслуговування комп'ютерних класів інституту.
  • Надає технічну підтримку комп'ютеризації інституту.
  • Забезпечує роботу комп'ютерної мережі інституту.
  • Здійснює оновлення комп'ютерного парку інституту.
  • Розробляє нові комп'ютерні програми та створює методичне забезпечення до них.
  • Здійснює забезпечення технічних засобів навчання для інституту.
  • Надає довідкову інформацію про впровадження інформаційних систем та проведення науково-дослідних робіт відділу технічних засобів навчання.
  • Здійснює, в межах своєї компетенції, контроль та виконання завдань, які пов'язані з інформатизацією та комп'ютеризацією інституту.
  • Розробляє та підтримує сайт інституту.
  • Здійснює апаратно-програмне забезпечення проведення тестів з перевірки знань, модульного контролю, державних іспитів, директорського контролю, перевірки вмісту плагіату в дипломних та дипломних магістерських роботах.

Апаратне забезпечення відділу – загальна структурована комп’ютерна мережа на основі волоконно-оптичних з’єднань. Програмне забезпечення відділу – універсальні та спеціальні програми, що забезпечують навчальний процес.

Новицький Руслан Михайлович
начальник відділу, кандидат технічних наук

Закінчив Вінницький державний технічний університет за спеціальністю «Автоматизовані системи управління в технічних та організаційних системах» (1999 р.), Вінницький державний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» (2003 р.). У 2015 р. захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. У Вінницькому торговельно-економічному інституті працює з 2017 р. Є автором 21 наукової та науково-методичної праці, серед них 1 патент на винахід та 4 патенти на корисні моделі.

Інженер
Басенко
Людмила Володимирівна
Інженер - програміст 
Нестерчук
Олександр Ігорович
Інженер - програміст 
Савицький
Олександр Юрійович

Інженери відділу не тільки забезпечують технічну підтримку навчального процесу, а й беруть участь у розробці програмного та методичного забезпечення для організації навчальних відео-, аудіо-матеріалів, в оновленні та вдосконаленні системи управління навчанням Moodle, розробці і оновленні WEB-сторінки ВТЕІ, вдосконаленні програми «Електронне діловодство».

На сервері ВТЕІ КНТЕУ розгорнуто програмне забезпечення «Moodle» (модульна Об'єктно - Орієнтована Навчальна Система) для дистанційного навчання, основне призначення якого - забезпечення роботи окремих дистанційних курсів відповідно до світових стандартів, а саме: створення дистанційного курсу та проходження його тими, хто навчається, з повноцінним забезпеченням методичними матеріалами.

Для проведення практичних та лабораторних робіт в відділі функціонують учбові комп'ютерні класи, обладнані потужними комп'ютерами з двох- та чотирьох-ядерними процесорами. Для забезпечення навчального процесу в інституті створена Intranet мережа, що об’єднує всі навчальні комп’ютерні аудиторії.

Співробітники відділу працюють над створенням навчального середовища, яке буде наповнено методичними, навчальними та комп’ютерними інструментами для інформаційної підтримки фундаментальних і фахових дисциплін. Для цього формується електронна база знань, що включає в себе електронні матеріали лекцій та практичних завдань, електронні підручники, електронні методичні вказівки, тестові завдання для самостійної роботи.

Адреса ВТЗН: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25, 5 поверх, тел. 55-09-32