Замкова Наталія Леонідівна
Доктор філософських наук, доцент
Заслужений працівник освіти України
Директор інституту

 В 1998 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського, факультет іноземних мов. У 2007 році – Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Фінанси». У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. У 2008 році отримала вчене звання доцента кафедри гуманітарних наук. У 2015 році здобула науковий ступінь доктора філософських наук. У 2016 отримала почесне звання «Заслуженого працівника освіти України». Є автором понад 120 наукових і навчально-методичних праць (у тому числі авторської монографії), присвячених проблемам політології, філософії та філології на сучасному етапі розвитку нашої країни, в процесі співпраці з іноземними партнерами.

 Мартинова Лілія Борисівна
 Кандидат філологічних наук, доцент
 Заступник директора з навчально-методичної роботи

  У 1992 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М.Коцюбинського. У 2007 році – Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Фінанси». У 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. У 2008 році отримала вчене звання доцента кафедри гуманітарних наук. Працює у ВТЕІ з 1986 року. Є автором понад 80 наукових і навчально-методичних праць, присвячених проблемам розвитку управлінської культури, людського потенціалу, лідерства та керівництва.

 Кізюн Алла Григорівна
 Кандидат географічних наук, доцент
 Заступник директора з навчально-виховної роботи

 У 1991 році закінчила природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту. Другу вищу освіту отримала у Вінницькому торговельно-економічному інституті за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2011 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата географічних наук на тему: «Сільські ландшафти Поділля». Основний напрям наукової діяльності полягає в дослідженні та оптимізації природних ресурсів в контексті розвитку туризму в Україні. Є співавтором 2-х колективних монографій та автором понад 70 наукових публікацій і навчально-методичних розробок.

 Гловацький Олексій Миколайович 
 Заступник директора з адміністративно-господарської частини

У 2005 році закінчив Військовий інженерний інститут Подільського державного аграрно-технічного університету у м.Кам’янець-Подільський Хмельницької області за спеціальністю «Управління діями підрозділів (частин, з’єднань) Збройних сил України». До 2007 року проходив службу у Збройних силах України. З 2010 по 2015 роки працював головним спеціалістом Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради.

Бондаренко Валерій Михайлович
Доктор економічних наук, професор
Декан обліково-фінансового факультету

Закінчив Український транспортний університет. У 2006 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка». У 2013 році захистив докторську дисертацію та отримав науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». Є автором більше 80 наукових та науково-методичних праць.

 Сікорська Лариса Олегівна
 Кандидат педагогічних наук, доцент
 Декан факультету економіки, менеджменту та права

 Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю “Англійська та німецька мова”. У 2014 р. закінчила ВТЕІ КНТЕУ за спеціальністю «Фінанси і кредит». Науково-педагогічний стаж – 24 роки; кандидат педагогічних наук, доцент. 5 жовтня 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів у процесі вивчення іноземних мов”. Основними напрямками наукових досліджень є проблеми формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів у процесі вивчення іноземних мов. Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 2 навчальних посібників із грифом МОН: «Видо-часові форми англійського дієслова (у вправах та завданнях)» та «Англійська мова бухобліку, аудиту та фінансів» (у співавторстві).

 Гирич Сергій Володимирович
 Кандидат технічних наук, доцент
 Декан факультету торгівлі, маркетингу та сфери обслуговування

 У 1984 році закінчив Вінницький філіал Київського торгово-економічного інституту за спеціальністю «Товарознавство і організації торгівлі продовольчими товарами». У 1994 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Якість і безпека м'ясопродуктів, отриманих в несприятливих еколого-епізоотичних умовах". Працює у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ з 1996 року на посадах: асистента, старшого викладача, доцента кафедри товарознавства та маркетингу. Основний напрямок наукових інтересів — дослідження якості та безпеки продовольчих товарів. Загальна кількість науково-методичних та наукових праць — понад 140, у тому числі 5 навчальних посібників, 3 з них — з грифом МОН України.