Завідувач кафедриТАРАСЮК МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ, доктор економічних наук, професор. У 2002 р. закінчив Київський національний торговельно-економічний університет з кваліфікацією спеціаліста за спеціальністю «Фінанси». У 2003 р. став магістром із цієї ж спеціальності. У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка, організація і управління підприємствами» на тему: «Бюджетування в торговельних підприємствах та об’єднаннях». У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами» на тему: «Контролінг в управлінні торговельними мережами». З 2011 р. працював на посаді професора кафедри фінансів ВТЕІ КНТЕУ. З 1 вересня 2015 року завідувач кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Наукові інтереси: контролінг; бюджетування; фінанси; державне регулювання економіки.

Викладає дисципліну: «Міжнародні фінанси», «Фінанси», «Фінанси, гроші та кредит», «Методологія і організація наукових досліджень». Здійснює керівництво випускними кваліфікаційними проектами (роботами).

ПРОФЕСОРСЬКО–ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Історія кафедри фінансів починається з 2001 року, коли наказом ректора КНТЕУ Мазаракі А.А. за №856 на базі кафедри бухгалтерського обліку та аудиту була створена кафедра фінансів. На той час кількість викладачів кафедри складала 8 осіб. У подальшому щороку їх чисельність збільшувалась і сьогодні досягла 19 осіб з яких 12 штатних викладачів, у тому числі 2 доктори наук, 8 доцентів та 2 асистенти.

 

 

Мироненко Марк Юрійович доктор наук державного управління, професор кафедри фінансів.Закінчив з відзнакою Вінницький державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» (економіст-бухгалтер). У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». З 2009 р. працює на посаді доцента кафедри. В 2009-2010 рр. обіймав посаду керівника Центру післядипломної освіти. В 2010-2012 рр. навчався та закінчив докторантуру у Національній академії державного управління при Президентові України. У квітні 2015 р. захистив докторську дисертацію на тему «Механізми державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів України» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління, з 2016 р. обіймає посаду профессора кафедри фінансів ВТЕІ КНТЕУ. Автор понад 120 наукових та науково-методичних праць, навчальних посібників та підручників. Напрямок наукових досліджень: грошова система, фінансова система, національна економіка, управління соціально-економічним розвитком.

Викладає дисципліни: «Гроші та кредит», «Фінанси, гроші та кредит», «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції», «Фінансові послуги», «Монетарна політика Центрального банку», «Державна фінансова стратегія».

 

Гнидюк Інна Вікторівна - к.е.н., доцент. У 2003 р. закінчила з відзнакою Київський торговельно-економічний інститут (Вінницьку філію) за спеціальністю «Фінанси» спеціалізацією «Державні фінанси». У 2011 р. захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Ефективність використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств». З 2011р. працювала на посаді асистента кафедри фінансів ВТЕІ КНТЕУ. З 2012 р. – старший викладач кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. З вересня 2013 р. по серпень 2015 р. – завідувач кафедри фінансів. З вересня 2015 р. працює на посаді доцента кафедри. Автор понад 80 наукових та науково-методичних праць. Наукові інтереси: Формування державного та місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів.

Викладає дисципліни:«Бюджетна система України», «Місцеві фінанси»,«Бюджетне планування та прогнозування», «Методологія та організація наукових досліджень», «Соціальна політика».

 

Поліщук Олександр Анатолійович - к.е.н., доцент.У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» на тему: «Інвестиційне забезпечення відтворювальних процесів споживчого ринку регіону». З 2010 р. працює на посаді доцента кафедри. У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента. Науково-педагогічний стаж становить понад 13 років. Автор понад 200 наукових та науково-методичних праць. Напрямок наукових досліджень: інвестиційне забезпечення, інвестиційна діяльність, фінансова діяльність.

Викладає дисципліни: «Інвестування», «Інвестиційний менеджмент», «Портфельне інвестування», «Управління відносинами з інвесторами», «Управління активами інституційних інвесторів.

 

Нікітішин Андрій Олександрович - к.е.н., доцент. У 2003 р. закінчив Академію державної податкової служби України за спеціальністю «Фінанси». У 2002-2010 рр. працював у територіальному органі та Головному управлінні Державної фіскальної служби у Вінницькій області. У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Система оподаткування доходів фізичних осіб» та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «Фінанси, грошовий обіг і кредит». З 2010 р. працює на посаді доцента кафедри та є керівником науково-консультативної студії «Бізнес-консультант» в рамках роботи якої організовує проведення разом з кафедрами інституту економічне навчання населення м. Вінниці і Вінницької області, ділової еліти, практичних працівників і фахівців різних галузей економіки з питань інвестиційно-інноваційного розвитку України. У 2015 р. присвоєно вчене звання доцента. Має понад 100 наукових та науково-методичних праць. Напрямок наукових досліджень: податкове регулювання.

Викладає дисципліни: «Податковий менеджмент», «Податкова система України», «Пенсійна система України, «Управління державним боргом».

 

Романовська Юлія Анатоліївна к.е.н., доцент. Закінчила Східноукраїнський державний університет (м. Луганськ) за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.06.01 «Економіка, організація і управління». У 2008 р. присвоєно вчене звання доцента. З 2014 р. працює на посаді доцента. Має понад 60 наукових та науково-методичних праць.. Напрями наукових досліджень: новації в стимулюванні розвитку місцевих бюджетів в умовах децентралізації влади та особливості розвитку суб’єктів страхового ринку України.

Викладає дисципліни: «Соціальне страхування», «Фінанси», «Страхування».

 

Демченко Оксана Петрівна - к.е.н., доцент кафедри фінансів. У 2009 р. закінчила Чернігівський державний інститут економіки і управління за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію спеціаліста з фінансів (диплом з відзнакою). У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Активізація впливу вищої освіти на інноваційний розвиток національного господарства» та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. З 2015 р. працює на посаді доцента кафедри фінансів.Автор понад 50 наукових та науково-методичних праць. Напрямок наукових досліджень: фінансові відносини у сфері вищої освіти, інноваційна діяльність вищих навчальних закладів, соціальна політика, проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг.

Викладає дисципліни: «Ринок фінансових послуг», «Соціальна політика», «Фінансовий менеджмент», «Фінансова та кредитна система зарубіжних країн», «Управління фінансовими ризиками».

 

Смагло Ольга Володимирівна – к.е.н., доцент кафедри фінансів. У 2012 р. з відзнакою закінчила Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Міжнародна економіка».У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток системи фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності» та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08. «Гроші, фінанси і кредит». З 2016 р. працює на посаді доцента кафедри. Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць. Напрямок наукових досліджень: розподіл міжнародних фінансових ресурсів.

Викладає дисципліни: «Міжнародні фінанси», «Фінанси зарубіжних корпорацій», «Фінансовий моніторинг».

 

Гатаулліна Ельміра Іреківна - к.е.н., доцент. Закінчила Академію праці і соціальних відносин ФПУ (м. Київ) за спеціальністю «Фінанси та кредит» (2012 р.). У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» на тему: «Державна фінансова політика в умовах трансформації ринкової економіки». Автор понад 50 наукових та науково-методичних праць. Напрямок наукових досліджень: фінансова політика держави, банківські операції, банківська система України.

Викладає дисципліни: «Фінанси, гроші та кредит», «Гроші та кредит», «Банківські операції», «Банківська система України».

 

Далєвська Тетяна Анатоліївна - к.е.н., доцент. Закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Фінанси і кредит» (2013). У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фінансове забезпечення місцевого самоврядування у системі міжбюджетних відносин». наукових та науково-методичних праць. Депутат Студентського Парламенту Вінниччини ІІ скликання, інтерн Верховної Ради України 2013 р. Напрямок наукових досліджень: механізм формування і використання місцевих бюджетів та напрямки його удосконалення, бюджетна політика.

Викладає дисципліни: «Фінанси підприємств», «Казначейська система обслуговування бюджетів», «Фінансовий ринок», «Іпотечний ринок».

 

Громова Анастасія Євгеніївна – асистент.У 2014 р. закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Облік і аудит». Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Організаційно-економічний механізм використання фінансових ресурсів підприємства». З 2014 р. працює на посаді ассистента кафедри фінансів. Автор понад 60 наукових та науково-методичних праць. Напрямок наукових досліджень: фінансові ресурси підприємства.

Викладає дисципліни: «Страхування», «Податкова система України», «Фінанси підприємства», «Митні платежі», «Фінансові послуги».

 

Маршук Ліна Миколаївна – асистент. У 2010 р. закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Державні фінанси», освітній ступінь «магістр», з відзнакою. З 2014 р. працює на посаді ассистента кафедри фінансів. Автор понад 40 наукових та науково-методичних праць. Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Організаційно-економічний механізм формування і використання ресурсно-фінансового потенціалу підприємства».

Викладає дисципліни: «Фінанси», «Казначейська система обслуговування бюджетів», «Бюджетна система України», «Банківська система України», «Фінанси, гроші та кредит».

Кафедра фінансів, готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів із спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціалізаціями «Державні фінанси» та «Фінансове посередництво». Сфера використання спеціальностей та можливі напрями працевлаштування випускників.

«Державні фінанси»

Види діяльності: фінансове планування, складання та виконання бюджету, управління ринком цінних паперів, управління податковими операціями, науково-дослідна та педагогічна діяльність, бюджетне планування, касове виконання бюджету за доходами та видатками. Посади: бухгалтер, ревізор-інспектор, ревізор, соціальний інспектор, скарбник, економіст, старший економіст, провідний економіст, економіст-фінансист, економіст по цінах, податковий інспектор, головний бухгалтер, старший бухгалтер, директор, начальник департаменту, начальник управління, завідувач відділу бюджетної установи, заступник начальника відділу бюджетної установи, начальник відділу бюджетної установи, аудитор, бухгалтер-ревізор, бухгалтер-експерт, викладач, методист.

«Фінансове посередництво»

Види діяльності: грошове та фінансове посередництво, фінансовий лізинг, надання кредитів; страхування, недержавне пенсійне забезпечення; допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування, управління фінансовими ринками, біржові операції з фондовими цінностями, управління фінансовими ринками, біржові операції з фондовими цінностями, посередництво у кредитуванні, фінансові консультації, діяльність, пов’язана з валютними операціями, страхуванням вантажів, оцінювання страхового ризику та збитків. Посади: керівник фінансових підрозділів, керівник інвестиційних проектів та програм, менеджер у фінансовій діяльності, менеджер у сфері грошового посередництва, менеджер у сфері фінансового лізингу, менеджер у сфері надання кредитів, менеджер у сфері пенсійного страхування, професіонал, зайнятий роботою з цінними паперами, професіонал у сфері біржової діяльності, науковий співробітник (біржові операції), професіонал з фінансово-економічної безпеки, професіонал у сфері державної служби, фінансового маркетингу, фінансової діяльності, дилер та брокер із заставних та фінансових операцій, страховий агент, агент з торгівлі майном, оцінювач та аукціоніст, викладач, методист.

На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі які відповідають державним стандартам. Фахова підготовка студентів як майбутніх фахівців забезпечується ґрунтовною базовою програмою з економічних дисциплін. На кафедрі застосовують інноваційні технології навчання: операційно-рольові і навчальні ігри, кейс-технології, дискусії, моделювання виробничих ситуацій. Проводяться зустрічі з провідними фахівцями сфери фінансів і посадовими особами фінансово-кредитних установ Вінниччини і України. З цією ж метою щороку організовуються та проводяться предметні олімпіади серед студентів інституту, студентські конференції, науково-практичні семінари, діють проблемні групи. Особлива увага приділяється індивідуальній роботі зі студентами.

Викладачі кафедри фінансів проводять значну роботу щодо залучення здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання до виконання науково-дослідних робіт.

МУЗЕЙ ГРОШЕЙ

Особливе місце у навчально-виховному процесі кафедри належить музею грошей, який був створений у 2001 році. Одними із перших експонатів музею були гривня та книжка особисто підписані та подаровані тодішнім Прем'єр-міністром України В. Ющенком. Протягом тривалого часу для музею силами викладачів та здобувачів вищої освіти збирались цікаві та цінні експонати, що відображають розвиток грошей і грошового обігу не лише в Україні, а й у світі. Загалом, експонатами Музею є внески та подарунки відомих політичних, громадських діячів, успішних фінансистів, економістів, банкірів, освітян інституту, працівників освіти, здобувачів вищої освіти, учнів. Усі вони відзначені у книзі відвідувачів Музею та у книзі реєстрації експонатів. Власну колекцію у кількості понад 70 експонатів передала у Музей Е.П. Слободянюк – вінничанка, кандидат історичних наук, свого часу працювала у Верховній Раді, зараз живе у Києві. Експонати Музею грошей представлені у вигляді колекції грошових одиниць різних країн та різних історичних періодів, цінних паперів, книг про гроші.

Насамперед, значна увага приділена історії розвитку грошей України. Тут можна побачити монети Пантікапей І ст. до н. е. (були знайдені поблизу сучасного Запоріжжя), гроші періодів існування Української Народної Республіки, Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, Союзу Радянських Соціалістичних Республік; фашистські загарбницькі гроші; українські купоно-карбованці, сучасні українські гривні та розмінні монети; гроші країн СНД. До колекції Музею також входять гроші країн Європи, екзотичних країн світу. Експозиції Музею грошей містять у собі книги про гроші. Серед них є експонати, подаровані авторами: В. Ющенко, А. Мазаракі, В. Тріллінбергом.

До роботи у Музеї грошей залучаються усі бажаючі здобувачі вищої освіти інституту, що дає їм змогу проявити себе у громадській сфері діяльності, більш досконально вивчити та осягнути сутність грошей, взяти участь у підтримці престижу ВТЕІ КНТЕУ. Активісти Музею постійно працюють у напрямку поліпшення якості представлення фондів під керівництвом старшого викладача кафедри фінансів Далєвської Тетяни Анатоліївни.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-дослідна діяльність професорсько-викладацького складу кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ базується на проведенні науково-практичних досліджень і реалізується шляхом пошуків в рамках науково-дослідних тем, таких як:

 • «Оптимізація міжбюджетних відносин в умовах децентралізації та переформатування бюджетної системи України»; термін виконання: І кв. 2016 р. - IV кв. 2017 р.; номер державної реєстрації 0116U003620;
 • «Медичне страхування в Україні: реалії та перспективи розвитку»; термін виконання: І кв. 2016 р. - IV кв. 2018 р.; номер державної реєстрації 0116U003623.

На кафедрі працює дискусійний клуб та студентський науковий гурток:

 • дискусійний клуб «Актуальні проблеми та перспективи діяльності фінансів зарубіжних корпорацій» (керівник – кандидат економічних наук, доцент Смагло Ольга Володимирівна.
 • науковий гурток «Фінансово-бюджетна політика: прагматика реформування в сучасних умовах»(керівник – кандидат економічних наук, доцент Далєвська Тетяна Анатоліївна).

СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ

Кафедра фінансів співпрацює з багатьма фінансовими установами, які сприяють підвищенню кваліфікації викладачів кафедри, а також допомагають студентам здобути професійні якості для подальшої роботи за фахом. Протягом останніх років укладено договори про співробітництво: з Регіональним відділенням Акціонерного банку «Південний», м. Вінниця; Вінницьким обласним управлінням ПАТ «Державний ощадний банк України», м. Вінниця; Державною бюджетною установою «Вінницький регіональний центр з інвестицій та розвитку»; ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» м. Вінниця; Головним управлінням Державної казначейської служби України у Вінницькій області. Продовжувалось співробітництво в рамках виконання договорів про творчу науково-технічну співдружність з Подільським страховим центром АТ Української пожежно-страхової компанії у м. Вінниці; Головним управлінням Державної казначейської служби України у Вінницькій області; Департаментом фінансів Вінницької обласної державної адміністрації; Вінницькою обласною дирекцією ВАТ НАСК «Оранта, ПАТ «Страхова компанія «МІСТО», м. Вінниця, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ВФ ПАТ КБ «Приват Банк», Державна фінансова інспекція у Вінницькій області.

ОСНОВНІ ПРАЦІ КАФЕДРИ

 1. Державне фінансове регулювання економічних перетворень: Монографія / І.Я. Чугунов, А.В. Павелко, Т.В. Канєва, М.В. Тарасюк та ін.; за аг ред .А. Мазаракі. – К.: КНТЕУ, 2015. 376 с.
 2. Тарасюк М.В. Роль та особливості функціонування фінансів домогосподарств у ринковій економіці / М.В. Тарасюк // Інноваційна економіка. – 2013. - № 9 (47). – С. 11-16.
 3. Тарасюк М.В. Функції фінансів домогосподарств у ринковій економіці посткризового періоду / М.В. Тарасюк // Економічний вісник університету. – 2013. - № 21/1. – С. 230-235.
 4. Тарасюк М.В. Основні види та принципи державного податкового менеджменту / М.В. Тарасюк // Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – 2013. – Випуск ІІІ (51) – С. 283-288.
 5. Тарасюк М.В. Соціально-економічна природа податкового менеджменту / М.В. Тарасюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. - № 3/1. – С. 85-87.
 6. Mironenko M. Y. Creation of strategic management’s system of social-economic development of region / M. Mironenko // The advanced science open access journal. – 2013. – October. – ISSUE 10. – Р. 88–91.
 7. Mironenko M. Y. The development problems and the situation of the investment activity in Vinnytsia region in Ukraine / M. Mironenko // The advanced science open access journal. – 2013. – December. – SPECIAL ISSUE. – P. 103–105.
 8. Мироненко М. Ю. Роль держави у формуванні програм соціально-економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації / М. Ю. Мироненко // Інвестиції: практика і досвід. – 2014. – № 23. – С. 126–29.
 9. Мироненко М.Ю., Шлапак Д.Р. Проблеми та перспективи розвитку інститутів спільного інвестування в Україні / М. Ю. Мироненко, Д.Р. Шлапак// Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 1. – С. 23–26.
 10. Замкова Н.Л. Державні фінанси: Навч. посібник / Н.Л. Замкова, І.В. Гнидюк, Ю.А. Романовська. – Вінниця: Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 468 с.
 11. Гнидюк І.В. Шляхи децентралізації влади в Україні на основі досвіду європейських країн /І.В. Гнидюк// Часопис економічних реформ. – 2015. – №1(17). – С.6-15.
 12. Гнидюк І.В. Шляхи вдосконалення механізму фінансового наповнення місцевого бюджету та реформування міжбюджетних відносин / І.В. Гнидюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип.6. – C.676-681.
 13. Гнидюк І.В. Аналіз формування та виконання місцевих бюджетів за доходами / І.В. Гнидюк// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – Вип.12. Ч.1. – С. 167-172.
 14. Гнидюк І.В. Децентралізація бюджетної системи: досвід Словаччини та перспективи для України / І.В. Гнидюк // Облік і фінанси. – 2015. – №3(69). – С. 80-87.
 15. Гнидюк І.В. Эффективность реализации финансовой децентрализации на местном уровне / І.В. Гнидюк, І.Л. Цехановський, Е.І. Гатаулліна // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 3, No. 1/2015. – C.41-43.
 16. Гнидюк І.В. Теоретичні аспекти формування та використання бюджету Пенсійного фонду України / І.В. Гнидюк, Л.В. Уманець// Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України: Збірник наукових праць IIІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – Ч. 1. – С.614-623.
 17. Гнидюк І.В. Децентралізація в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / І.В. Гнидюк, Ю.І. Гороховська // Науковий журнал «Молодий вчений», 2015. - №5(20) Ч.1. – С. 108-110.
 18. Гнидюк І.В. Теоретичні аспекти організації андеррайтингу в страхових компаніях України / І.В. Гнидюк // Вісник Одеського Національного університету. – 2014. – Том 19. Вип. 3/3. – С.242-247.
 19. Гнидюк І.В. Теоретико-методологічні аспекти побудови організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності діяльності банку / І.В. Гнидюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Вип.7. Ч.4. – С. 182-186.
 20. Поліщук А. Внутренний аудит в системе внутреннего контроля торгових компаний / Е. Полищук,А. Полищук // ScientificLetters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 3, No. 2/2015. – C. 10-12.
 21. Поліщук О.А. Інвестиційна привабливість України та шляхи її поліпшення в сучасних умовах / О.А. Поліщук, І.І. Кифик // Науковий журнал «Молодий вчений». - №6(21) червень, 2015 р. – С. 49-52.
 22. Поліщук О.А. Основи функціонування венчурних інвестиційних фондів / О.А. Поліщук // Науковий, виробничо-практичний журнал Регіональна бізнес-економіка та управління. - №4(48), 2015 р. – С. 10-16.
 23. Нікітішин А.О. Сусіденко В.Т. Сучасна сутність та архітектоніка податкового регулювання розвитку суспільства / А.О. Нікітішин, В.Т. Сусіденко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. - № 2. – С. 234-243.
 24. Social and Economic Priorities in the Context of Sustainable Development. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016; ISBN 978 – 83 – 62683 – 78 – 9 (Paper); pp.444, illus., tabs., bibls. (Нікітішин А.О. - п.1.15).
 25. Нікітішин А. О. Податкові надходження як складова доходів місцевих бюджетів / А. О. Нікітішин // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 2. - С. 156-160.
 26. Нікітішин А. О. Основні напрями удосконалення механізму податкового регулювання / А. О. Нікітішин // Ефективна економіка. - 2016. - №2. (Електронне фахове видання).
 27. Никитишин А.А. Последние изменения в реализации налоговой политики в Украине / А.А. Никитишин, В.Н. Чубатюк // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2014. – Volume 2, No.4. – С.98-100.
 28. Державне фінансове регулювання економічних перетворень: монографія / І.Я. Чугунов, А.В., Павелко, Т.В. Канєва та ін. (Нікітішин А.О. - п.3.1); за заг. ред. А.А. Мазаракі. - Київ: КНТЕУ, 2015. – 376 с.
 29. Фінансова політика: навчальний посібник / Ж.В. Гарбар, Л.І. Губанова, А.О. Нікітішин, Л.В. Осіпова, О.А. Поліщук, І.Л. Цехановський, В.П. Чайковська, за заг. ред.. Ж.В. Гарбар. - Вінниця: ПП Едельвейс і К, 2014. – 380 с.
 30. Фінансовий ринок: навчальний посібник (Гриф МОН України. Лист № 1/11-9252 від 16.06.2014 р.) / Г.В. Блакита, Ж.В. Гарбар, Л.І. Губанова, А.О. Нікітішин, О.А. Поліщук, В.П. Чайковська, Ю.В. Сусіденко. - Вінниця: Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 296с.
 31. Романовська Ю.А. Taxation as the main instrument of regulation of social policy / Ю.А. Романовська //Управление и Образование. – Кн. 4. – Том 9. – vol. №4.-2013. - Бургас: Университет «Проф. д-р Асен Златаров», България. – С. 103 – 112 (Стаття, SCOPUS)
 32. Гатаулліна Е. І. Державна фінансова політика як інструмент економічного зростання / Е. І. Гатаулліна // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2014. – Вип. 3 (55). – Економічні науки. – C. 220–228.
 33. Гатаулліна Е. І. Державна фінансова політика у країнах з розвинутою та трансформаційною економікою / Е. І. Гатаулліна // Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди. – 2015. – № 27/1. – С. 149–155.
 34. Гатаулліна Е. І. Фінансове забезпечення економічних перетворень / Е. І. Гатаулліна // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2015. – Вип. 3 (59). – Економічні науки. – C. 129–136.
 35. Гатаулліна Е. І. Бюджетна політика економічного розвитку / Е. І. Гатаулліна // Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди. – 2015. – № 27/2. – С. 131–138.
 36. Демченко О.П. Вища освіта в системі факторів інноваційного розвитку / О.П. Демченко // Освітній імператив суспільного розвитку: наукова монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. І.С. Каленюк. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2014. – 172 с. – С. 55-91.
 37. Демченко О.П. Інноваційа спроможність вищої освіти України. Теоретичні і практичні аспекти соціально-економічного розвитку України: макро- та регіональний рівні: [монографія кафедри економічної теорії] / за заг. ред. В.Ф.Савченка, Т.Л. Шестаковської. – Чернігів: Десна Поліграф, 2015. – 276 с. – С. 128-145.
 38. Demchenko O. Main directions of state regulation of higher education as a factor of innovative development / O. Demchenko // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach. – Vol. 4. Economics. – B&M Publishing, San Francisco, California, USA, 2014. – P. 46-51.
 39. Далєвська Т.А. Зарубіжний досвід організації системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування / Т.А. Далєвська // Інвестиції: практика та досвід. - №11. – 2014. – С. 98-102.
 40. Далєвська Т.А. Фінансове забезпечення соціально орієнтованих бюджетів місцевого самоврядування / Т.А. Далєвська // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – Вип.ІІІ (55). – Економічні науки. – С. 239.
 41. Далєвська Т.А. Забезпеченість видаткових повноважень органів місцевого самоврядування / Т.А. Далєвська // Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»: Херсон: Видавничий дім «Гельветика». – Вип.11. – Ч.1. – 2015. – С. 143-148.
 42. Далєвська Т.А. Основні теорії та моделі місцевого самоврядування / Т.А. Далєвська // Економічний вісник Переяслав-Хмельницького університету . – №5. – 2015. – С. 98-115.
 43. Далєвська Т.А. Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування як автономний інститут системи міжбюджетних відносин / Т.А. Далєвська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Економіка". – Вип. 2(43). – 2014. – С. 148-152.

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри