Завідувач кафедри 

Іваницька Наталя Борисівна 
Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут, 1997 р.
Посада: професор, завідувач кафедри
Наукові ступені і звання: доктор філологічних наук, професор
Дисципліни, які викладає: порівняльна граматика першої іноземної та української мов; сучасні лінгвістичні теорії; іноземна мова спеціальності; вступ до мовознавства; іноземна мова за професійним спрямуванням
Сфера наукових інтересів: контраcтивна лінгвістика, категорійна граматика, теорія і практика галузевого перекладу
В інституті працює: з 1997 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID  
Резюме

 ПРОФЕСОРСЬКО–ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

Мартинова Лілія Борисівна
Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут, 1992 р.; Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2007 р.
Посада:
професор
Наукові ступені і звання:
кандидат філологічних наук, доктор економічних наук
Дисципліни, які викладає:
українська мова за професійним спрямуванням
Сфера наукових інтересів:
культура української мови, підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу у забезпеченні соціально-економічних ефектів входження України до ЄС
В інституті працює:
з 1992 р.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Сікорська Лариса Олегівна
Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут, 1989 р.
Посада: доцент
Наукові ступені і звання: кандидат педагогічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає: іноземна мова за професійним спрямуванням, практичний курс першої іноземної мови (англійська)
Сфера наукових інтересів: проблеми формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів у процесі вивчення іноземних мов
В інституті працює: з 2001 р.
Електронна пошта: sikorskaya67@ ukr.net

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Войнаровська Наталя Вікторівна
Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2002 р.
Посада: доцент
Наукові ступені і звання: кандидат педагогічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає: проблеми перекладу науково-технічної літератури, практичний курс другої іноземної мови (німецька, іноземна мова за професійним спрямуванням, практичний курс письмового перекладу, друга іноземна мова
Сфера наукових інтересів: білінгвальна іншомовна підготовка майбутніх фахівців економічних напрямів, порівняльна педагогіка
В інституті працює: з 2011 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Гаврилюк Наталія Михайлівна
Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут, 1997 р.
Посада: доцент
Наукові ступені і звання: кандидат педагогічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає: практичний курс письмового перекладу, іноземна мова за професійним спрямуванням, педагогіка та психологія вищої школи
Сфера наукових інтересів: компаративна педагогіка, теорія і методика професійної освіти, теорія та практика перекладу
В інституті працює: з 2019 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Гладьо Світлана Вікторівна
Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського, 1988 р.
Посада: доцент
Наукові ступені і звання: кандидат філологічних наук
Дисципліни, які викладає: іноземна мова за професійним спрямуванням, стилістика першої іноземної мови, семантико-стилістичні особливості перекладу фахових текстів, історія зарубіжної літератури, філологічна герменевтика, інтерпретація художнього тексту.
Сфера наукових інтересів: інтегральна теорія художнього тексту, міжкультурна комунікація, інтерпретації текстів різних жанрів, лінгвосинергетика, когнітивна поетика, теорія та практика перекладу
В інституті працює: з 2011 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Довгань Лариса Іванівна
Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2001 р.
Посада: доцент
Наукові ступені і звання: кандидат педагогічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає: основи послідовного перекладу та техніки нотування; європейські мови в міжкультурній комунікації; іноземна мова за професійним спрямуванням; іноземна мова за професійним спрямуванням (для економічних спеціальностей): перша мова
Сфера наукових інтересів: методика викладання іноземних мов, інноваційні підходи до організації освіти дорослих, сучасні концепції виховання особистості
В інституті працює: з 2019 р.
Електронна пошта: laradovhan@ukr.nеt

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

  Западинська Ірина Георгіївна
Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2003 р.
Посада: доцент
Наукові ступені і звання: кандидат філологічних наук
Дисципліни, які викладає: історія першої іноземної мови, методологія і організація наукових досліджень; теорія і практика перекладу; іноземна мова за професійним спрямуванням; друга іноземна мова
Сфера наукових інтересів: новітні методи викладання англійської мови, інноваційні методи та прийоми навчання німецької мови, історія походження національних варіантів англійської мови, тенденції розвитку сучасної розмовної німецької мови
В інституті працює: з 2008 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

  Ковалевська Тетяна Іванівна
Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут імені Михайла Коцюбинського, 2006 р.
Посада: доцент
Наукові ступені і звання: кандидат філологічних наук
Дисципліни, які викладає: практичний курс першої іноземної мови (англійська), міжнародний протокол та етикет; термінознавство першої іноземної мови, іноземна мова за професійним спрямуванням (для економічних спеціальностей): перша мова; іноземна мова спеціальності
Сфера наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, транслятологія, дискурсивна прагматика, семіотика, наратологія
В інституті працює: з 2006 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Нечипоренко Віолета Олександрівна
Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського , 1999 р.
Посада: доцент
Наукові ступені і звання: кандидат філологічних наук
Дисципліни, які викладає: основи теорії мовної комунікації, проблеми міжкультурної комунікації і перекладу, вступ до перекладознавства, психолінгвістичні аспекти перекладу, лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови
Сфера наукових інтересів: лінгвістика тексту, психолінгвістика, авторський переклад
В інституті працює: з 1999 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Осаульчик Ольга Борисівна
Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 2000 р. (спеціаліст); 2004 р. (магістр).
Посада: доцент
Наукові ступені і звання: кандидат педагогічних наук
Дисципліни, які викладає: друга іноземна мова, іноземна мова за професійним спрямуванням, лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови
Сфера наукових інтересів: інновації у викладанні іноземної мови, розвиток творчого потенціалу студентів, система майндмеппінгу та її можливе застосування у вивченні іноземної мови, розвиток соціокультурної компетенції студентів, значення фразеологічних зворотів та ідіом у вивченні мови.
В інституті працює: з 2019 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Самохвал Олеся Олександрівна
Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2004 р.
Посада: доцент
Наукові ступені і звання: кандидат педагогічних наук
Дисципліни, які викладає: друга іноземна мова, практичний курс другої іноземної мови (німецька)
Сфера наукових інтересів: проблеми неперервної професійної освіти майбутніх фахівців економічних спеціальностей в Україні та за кордоном
В інституті працює: з 2011 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Терещенко Лілія Яківна
Освіта: Вінницький державний педагогічний університет, 2004 р.
Посада: доцент
Наукові ступені і звання: кандидат філологічних наук
Дисципліни, які викладає: практичний курс першої іноземної мови (англійська); актуальні проблеми теорії і критики перекладу; перша іноземна мова (англійська); комунікативна лінгвістика
Сфера наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, аналіз дискурсу, перекладознавство
В інституті працює: з 2017 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Ткачук Тетяна Іванівна 
Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2000 р.
Посада: доцент
Наукові ступені і звання: кандидат філологічних наук
Дисципліни, які викладає: іноземна мова за професійним спрямуванням, ділова іноземна мова, перша іноземна мова (англійська); практика перекладу з першої іноземної мови; практичний курс послідовного перекладу
Сфера наукових інтересів: комунікативна лінгвістика, переклад
В інституті працює: з 2016 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Чугу Світлана Дмитрівна
Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут імені Миколи Островського, 1980 р., Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1989 р.
Посада: доцент
Наукові ступені і звання: кандидат філологічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає: латинська мова, іноземна мова за професійним спрямуванням, жанрові теорії перекладу, практичний курс першої іноземної мови (англійська); когнітивна лінгвістика
Сфера наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, cемантика і прагматика тексту, транслятологія
В інституті працює: з 2010 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 


Бондар Наталія Дмитрівна
Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2003 р.
Посада: старший викладач
Наукові ступені і звання: кандидат педагогічних наук
Дисципліни, які викладає: іноземна мова за професійним спрямуванням, філософія мови
Сфера наукових інтересів: методика викладання іноземних мов у ЗВО, теорія і методика професійної освіти
В інституті працює: з 2004 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Мацера Ольга Анатоліївна
Освіта: Київський державний лінгвістичний університет, 1997 р.
Посада: старший викладач
Дисципліни, які викладає: іноземна мова за професійним спрямуванням, ділова іноземна мова
Сфера наукових інтересів: психолого-педагогічні умови формування іншомовної компетенції студентів ЗВО, культурологічні та комунікативні аспекти опанування іноземної мови
В інституті працює:
з 2009 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Авраменко Наталія Олександрівна
Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2002 р.
Посада: асистент
Дисципліни, які викладає: іноземна мова за професійним спрямуванням, переклад іноземної комерційної документації; професійна комунікація іноземною мовою
Сфера наукових інтересів: інноваційні технології навчання іноземної мови у процесі підготовки фахівців нелінгвістичних спеціальностей
В інституті працює: з 2019 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Лобода Вікторія Анатоліївна
Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2018 р.
Посада: асистент
Дисципліни, які викладає: іноземна мова за професійним спрямуванням, ділове листування
Сфера наукових інтересів: теорія та практика перекладу, компаративна лінгвістика, методика викладання іноземних мов у ЗВО
В інституті працює: з 2019 р
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Паславська Інга Болеславівна 
Освіта: Вінницький державний педагогічний університет, 1998 р.
Посада: асистент
Дисципліни, які викладає: іноземна мова за професійним спрямуванням, ділова іноземна мова
Сфера наукових інтересів: методика викладання іноземної мови у ЗВО
В інституті працює: з 2014 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Яблочнікова Вероніка Олегівна 
Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2015 р., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2016 р.
Посада: асистент
Дисципліни, які викладає: практичний курс другої іноземної мови, латинська мова
Сфера наукових інтересів: порівняльна лексикологія, стилістика, перекладознавство
В інституті працює: з 2015 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри

Основне місце розташування: корпус 2, каб. 14 
Робочий телефон: 0432 (55-04-21)
Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Instagram Facebook Telegram